ERFAREN LISTEKANDIDAT: Leif Arne Kaldefoss er tilbake på vallista til Tysnes KrF, og ligg på sjetteplass av åtte kandidatar.
ERFAREN LISTEKANDIDAT: Leif Arne Kaldefoss er tilbake på vallista til Tysnes KrF, og ligg på sjetteplass av åtte kandidatar.

– Eg kunne godt tenkt meg at det var fleire varierte arbeidsplassar

Leif Arne Kaldefoss er ein rutinert lokalpolitikar, og på sjetteplass på KrF-lista.
Publisert 06.09.2019 kl. 17.30.

– Tilbake på 80- og 90-talet sat eg fleire periodar i kommunestyret, og var på eit tidspunkt formann i skulestyret, då det framleis eksisterte, fortel Leif Arne Kaldefoss.

Sjølv om det er lenge sidan han sat i kommunestyret, er Leif Arne framleis aktiv i Tysnes Kristeleg Folkeparti, og står i år på sjetteplass på vallista til kommunevalet.

– Eg valde å seia ja igjen, sjølv om eg måtte ha betenkningstid, fortel han.


Kristne verdiar

Leif Arne har budd på Reksteren sidan 1978, og vart tidleg spurd om å verta medlem i Tysnes KrF, eit medlemskap som står sterkt ved lag framleis den dag i dag.

– Eg synest det er viktig med den kristne profilen og grunnverdiane til KrF. Det er mange andre parti som har gode program, men det er ingen andre som har den same kristne grunnprofilen, seier han.

Dermed har KrF vore partiet til Leif Arne gjennom åra på Tysnes, og han har opplevd gode perioder med partiet.

– Då eg sat i kommunestyret så hadde me på det meste sju representantar i kommunestyret og to i formannskapet. Då hadde me ganske god tyngde, fortel han.

Per dags dato har KrF to representantar i kommunestyret, nemleg Øystein Flakke og Magnar Skartveit.

– Dessverre har me litt færre representantar no.

Han er spent på korleis valet kjem til å gå.

– Det er frykteleg vanskeleg å seia korleis ein trur valet kjem til å gå, men eg er litt redd for at det vert eit skuffande val.


Varierte arbeidsplassar

Det er ingen tvil om kva som er den politiske hjartesaka til Leif Arne.

– Tysnes er ein fantastisk flott kommune, og folketalet vert omtrent dobla kvar helg. Eg skulle gjerne hatt dei som reiser hit på hytta, som fastbuande heile året.

Å auka folketalet i kommunen er eit tilbakevendande tema hos politikarane, og Leif Arne har klare tankar om kva som er nøkkelen for å fleire til å busetja seg her.

– Eg kunne godt tenkt meg at det var fleire varierte arbeidsplassar, spesielt for dei som kjem tilbake med høg utdanning, fortel han.


Påverknadskraft

Leif Arne er ikkje i tvil om at det er vel verdt å engasjera seg i politikken i Tysnes.

– Det er den enklaste måten å vera med å påverka ting. Viss ein har noko spesielt som ein brenn for, så er det berre å hiva seg med i politikken.

Han trivst godt med å vera ein del av KrF-miljøet i kommunen.

– Det er eit godt miljø i partiet, men eg kunne jo tenkt at me hadde hatt med litt fleire yngre. Me har ein jobb å gjera med rekruttering.

Han har likevel trua på at KrF skal vera til stades også i åra som kjem.

– Det er sjølvsagt vanskeleg å spå, men eg føler absolutt at KrF har ein plass både i det norske samfunnet og på Tysnes i framtida, seier han.


To kumulerte kandidatar

Som sjettekandidat hos Kristeleg Folkeparti, og med to kumulerte kandidatar øvst på lista, skal det litt til for Leif Arne å koma inn igjen i kommunestyret. Dei to på toppen av lista er Magne Skartveit og Åse Enes. Skartveit starta førre fireårsperiode som vara til kommunestyret, men tok over plassen til Håvard Drange, og har sete i kommunestyret saman med Øystein Flakke dei siste to åra. Skartveit er i tillegg med i landbruk/teknisk-utvalet. Enes er på si side vara i kommunestyret, og ein del av tenesteutvalet.

Leif Arne er godt nøgd med dei to kandidatane som toppar KrF-lista.

– Dei to har fått ein god del erfaring, seier han.

– Magne har vore med i alle år, og eg og han sat i lag i kommunestyret i ein periode. Han er ein god mann, fortel Leif Arne vidare.

KrF-lista er den kortaste av vallistene i Tysnes kommune, og inneheld åtte namn. Det er fem menn og tre kvinner, og ein snittalder på kring 48 år. Lista inneheld både erfarne lokalpolitikarar og unge og ferske namn, inkludert Eli Enes som er den yngste listekandidaten blant alle partia til valet på Tysnes.


Siste saker Gå til framsida