KRASS I KRITIKKEN: «Maken til rot og mangel på handlekraft av ein fylkesordførar og fylkesgruppe har me vel aldri sett før i Hordaland», skriv Bjørn Lande (innfelt). Foto: Hordaland fylkeskommune/Camilla Korsnes
KRASS I KRITIKKEN: «Maken til rot og mangel på handlekraft av ein fylkesordførar og fylkesgruppe har me vel aldri sett før i Hordaland», skriv Bjørn Lande (innfelt). Foto: Hordaland fylkeskommune/Camilla Korsnes

Debatt: Skandaletinget med den handlingslamma fylkesordføraren

Publisert 06.09.2019 kl. 12.00.

Så fekk me det demonstrert igjen.

Hordaland fylkesting vil berre ikkje gå til vedtak om å oppretthalda ferjetilbodet til og frå Tysnes. Denne førestillinga som koalisjonen i posisjon stod for i sist veke er ikkje mindre enn ein skandale, og heile koalisjonen i posisjon burde vore bytta ut, med fylkesordførar Hestetun først ut døra. Fylkestinget i Hordaland har i denne perioden vore leia av ein koalisjon med Ap, SV, KrF og Sp.

Denne koalisjonen med fylkesordførar Anne Gine Hestetun klarte altså ikkje denne gongen heller å få lagt fram ei ferdig dokumentert sak til fylkestinget på kostnadane med å oppretthalda ferjetilbodet minimum som i dag.

• Det på trass av at Ap sin leiar i fylkesgruppa let seg sitera med feit overskrift i «Tysnes» med at «No har me i grunnen skore gjennom».

• Dette også på trass av at KrF og Sp stilte seg opp på Hodnaneset i valkamprus måndag før fylkestingmøte, med fyrstesideoppslag i «Tysnes», og propagandautspelet med endå feitare overskrift: «Lovar ferjeruter som i dag».

• Dette på trass av at Ap berre minuttar etter valkampstuntet til KrF og Sp er kjend lanserer si eiga pressemelding der dei lanserer løysing på ruteproblematikken med finansiering i boks.

Det kan då ikkje væra naudsynt å argumentera meir for at no treng me å mobilisera her på Tysnes for å få bytta ut fylkesordførar Hestetun, og senda dette Ap utan tysnesvener i opposisjon igjen. Maken til rot og mangel på handlekraft av ein fylkesordførar og fylkesgruppe har me vel aldri sett før i Hordaland.


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.