ÅTTANDEKANDIDAT: Gjermund Lygre Kongsvik trivst godt på idylliske Flatråker, med utsikt over Langenuen.
ÅTTANDEKANDIDAT: Gjermund Lygre Kongsvik trivst godt på idylliske Flatråker, med utsikt over Langenuen.

– Som familiefar er eg veldig oppteken av gode oppvekstvilkår

Gjermund Lygre Kongsvik er nummer åtte på Ap-lista, og klar for fire nye aktive år i Tysnes-politikken.
Publisert 07.09.2019 kl. 18.00.

– Eg har alltid vore for den fellestanken som Arbeidarpartiet står for. Eg er for at me skal dela på goda, fortel Gjermund Lygre Kongsvik.

I hjarta av Flatråker har han budd i idylliske omgjevnadar sidan han flytta til Tysnes for 16 år sidan.

– Eg var på fest på Tysnes, og fann ho som eg enda opp med å gifta meg med. Så då vart det Tysnes, fortel han.

At han enda opp akkurat på Flatråker, var noko tilfeldig.

– Me var eigentleg klar til å byggja på Hollekje, men så såg me at dette huset var til sals, fortel han, og sidan har dei budd med utsikt til både skog og sjø på Flatråker.


Har vore aktiv

Etter at han kom til Tysnes, begynte Gjermund også å engasjera seg i politikken.

– Eg såg med skrekk og gru på den nasjonale framgangen til FrP, så då sa eg ja til Arbeidarpartiet. Eg er oppteken av at det ikkje skal vera pengane som styrer, men at me heller skal dela på det me har.

Gjermund har dei siste fire åra hatt ein aktiv part i politikken i kommunen. Han har vore vara i kommunestyret, og samtidig hatt fast plass i landbruk/teknisk-utvalet. Han har trivest med den rolla, men legg ikkje skjul på at han gjerne vil prøva seg i eit anna utval.

– Eg føler at eg har litt meir å gå på i eit tenesteutval.

Gjermund er i år på åttandeplass på vallista til Arbeidarpartiet, og har dermed moglegheita til å verta vald inn anten i kommunestyret, som vara til kommunestyret, eller få ein plass i eit utval.

– Eg ser for meg at det kan verta ein utvalspost, seier han.


Oppvekstpolitikk

Det er lett å høyra kva som er hjartesakene til Gjermund når han begynner å forklara kvifor han føler seg meir heime i tenesteutvalet.

– Som familiefar er eg veldig oppteken av gode oppvekstvilkår. Det gjeld mellom anna psykisk helse blant ungdom og kvalitet i skulen. I tillegg har me eit vegnett som eigentleg mange plassar er horribelt, fortel Gjermund, som er bekymra for trafikktryggleiken i eiga bygd.

– Forbi Flatråker fer det store bilar i full fart mot ferja. Då føler ein seg utrygg ved å sleppa barna av garde langs vegane. Me har prøvd å få 50-sone forbi her, utan å lukkast.

Han er oppteken av å leggja til rette for dei små bygdene.

– Det må vera råd å bu i ei lita bygd. Busstilbodet er for eksempel altfor dårleg, så her må ein køyra til kvar fotballtrening og andre aktivitetar, fortel Gjermund, som set kommunikasjonstilboda i samanheng med moglegheita for ein heildagsprofil i skulen.

– Og så må me ha eit reellt SFO-tilbod. Det er for dyrt for einslege foreldre og småbarnsfamiliar, seier han.


Kan få fyrste kvinnelege ordførar

Arbeidarpartiet mista ved førre val ordførarposisjonen til Høgre, og satsar i år på Anne Merete Fjeldstad som ordførarkandidat. Ho kan dermed verta den fyrste kvinnelege ordføraren i Tysnes kommune. Gjermund er godt nøgd både med Fjeldstad og resten av dei øvste kandidatane på Ap-lista.

– Eg har vore med denne gjengen i fire år, og det er ein engasjert og glimrande gjeng. Alle bygdene er greitt representert, og så er det sunt og godt at det er ein del kvinner med, seier han.

– Me har ein ordførarkandidat som vil det beste for alle, og som har gode evner til å sjå behova i kommunen, skryter han.

Arbeidarpartiet stiller med 20 kandidatar. Det er tolv menn og åtte kvinner, og alderssnittet er på kring 53 år.


Siste saker Gå til framsida