UNG MEININGSYTRAR: Louise Vermedal Lunde trur ikkje 1-10-skule er det beste alternativet for elevane, i alle fall ikkje med tanke på mobbing. Her frå skuledebatten måndag. (Foto: Camilla Korsnes)
UNG MEININGSYTRAR: Louise Vermedal Lunde trur ikkje 1-10-skule er det beste alternativet for elevane, i alle fall ikkje med tanke på mobbing. Her frå skuledebatten måndag. (Foto: Camilla Korsnes)

Lesarbrev: Har De spurt elevane kva me meiner om 1-10-skule?

Publisert 08.09.2019 kl. 06.00.

Eg gjekk på ein stor skule i ein nabokommune, der dei tok heile fotballbanen vår og bygde han om til eit skulebygg. Det var så fullt av elevar på skulen, at det blei ikkje plass til å leika i skulegarden. Eg hugsar ei lita jente på første trinn som heldt seg fast i bussetet. Ho gret og var redd for å gå på skulen, fordi ho hadde blitt mobba av dei eldre elevane der.

Då eg flytta til Tysnes i 2. klasse fekk eg oppleva ein fantastisk skule i Uggdal, med masse leikeapparat og eit kjempefint, trygt miljø.

Der var slengdisseskog, fotball-SFO og Reisotjødna til å stå på skøyter på om vinteren. Eg kom til ein kjekk klasse, og eg blei venn med alle! Ingen i klassen vår stod utanfor, alle var med på leiken.

Å flytta til skulen på Gjerstad etter 4. klasse var spanande og eit kjekt miljøskifte. Etter kvart fekk me nye venar frå Onarheim.

Eg trur at dersom dei minste barna skal gå i 1-10-skule, vil nokre barn vera redde for dei store, enten det er på skulevegen eller i gangen på skulen. Allereie i dag er det kamp om ballbingen, og det er lite anna å gjera på for dei minste, som helst bør vera i aktivitet og leika.

Eg trur at i ein 1–10-skule vil små barn sjå opp til dei store, slutta å leika, og slutta å vera barn.


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...