TELJING MÅNDAG KVELD: Her er teljinga i full gang av dei innkomne røystene på valtinget måndag. F.v. Tonje Aakre, Frp-topp Magnar Solheim og Sp-topp Arne Leite. Ordførar Kåre Martin Kleppe (bak) følgjer spent med på teljinga.
TELJING MÅNDAG KVELD: Her er teljinga i full gang av dei innkomne røystene på valtinget måndag. F.v. Tonje Aakre, Frp-topp Magnar Solheim og Sp-topp Arne Leite. Ordførar Kåre Martin Kleppe (bak) følgjer spent med på teljinga.

Braksiger for Tysnes Høgre og Kåre Martin Kleppe

Sitjande ordførar Kåre Martin Kleppe har grunn til å jubla. Høgre ser ut til å gjera ein braksiger ved kommunevalet i Tysnes.
Publisert 09.09.2019 kl. 23.12. Oppdatert kl. 23.15.

Tendensen såg ein allereie då oppteljinga av dei nær 500 førehandsrøystene var klare. Høgre hadde nær 40 prosent av førehandsrøystene, vesentleg meir enn både Senterpartiet (26 prosent) og Arbeidarparitet (21 prosent).

Kåre Martin Kleppe var forsiktig med å sleppa jubelen laus då førehandsrøystene var telt opp.

– Det er ein god indikasjon på at me gjer eit godt val, men det er mange stemmer som skal teljast opp. Me får venta med å jubla til alt er klart. Men så langt er det langt betre enn me såg føre oss, sa Kåre Martin Kleppe i ein kort kommentar til resultatet av førehandsrøystene.

No kan han sleppa jubelen laus.

– Det var små endringar i forhold til førehandsrøystene, Frp litt opp, Sp og Høgre litt tilbake. Ja, det var meir enn forventa, seier smilande Kåre Martin Kleppe, litt rørt og litt stolt om ein anna.

– Takk alle som har stemt på oss. No blir det spennande å sjå etter slengjarane i morgon. Det kan endra resultatet litt. Og så er det å bretta opp ermane, og forhandlingar.

Ut frå tala så langt, kan Høgre sikra seg åtte mandat i det nye kommunestyret.

Men tala kan bli endra når personstemmene skal teljast opp tysdag. Slengjarar frå andre parti kan endra valresultatet. Kven som kjem inn i kommunestyret, blir heller ikkje klart før personstemmene er talt opp tysdag.


Resultat valtinget:

(Førehandsrøystene er ikkje med i desse tala)

Ap: 221 (21%)

Frp: 102 (10%)

Krf: 59 (6%)

Høgre: 418 (39%)

Sp: 270 (25%)


Sp størst ved fylkestingsvalet

Senterpartiet er det største partiet i Tysnes ved fylkestingsvalet. Det er klart etter at røystene på valtinget er talt opp måndag kveld. Førehandsrøystene er ikkje med i desse tala.

Venstre: 8

Piratpartiet: 1

Helsepartiet: 5

FrP: 167

MDG: 29

Folkeaksjonen Nei til meir bompengar: 20

Sp: 276

Raudt: 22

Partiet dei Kristne: 9

NKP: 2

Demokratene: 1

SV: 23

Ap: 94

Liberalistene: 2

Pensjonistpartiet: 6

KrF: 36

Høgre: 218


INNLEVERING AV RØYSTER: Arvid Gaugstad leverer inn røystene frå Tysnesbygda. Ordførar Kåre Martin Kleppe følgjer spent med. Rådmann Steinar Dalland og førstekonsulent Anders Teigen kontrollerer innleveringa.
INNLEVERING AV RØYSTER: Arvid Gaugstad leverer inn røystene frå Tysnesbygda. Ordførar Kåre Martin Kleppe følgjer spent med. Rådmann Steinar Dalland og førstekonsulent Anders Teigen kontrollerer innleveringa.

Siste saker Gå til framsida

Gjer tiltak mot koronasmitte

Kommunen ynskjer å koma i kontakt med føresette til barn som har vore på ferie i koronautsette område.– Det er ikkje eit spesielt dramatisk tiltak, men eit potensielt effektivt tiltak, fortel rådmann Steinar Dalland.Denne veka har det vore vinterferie, og måndag skal mange barn og unge på Tysnes tilbake på skular og barnehagar. Rådmannen opplyser at kommunen no ynskjer å koma i...

Framleis inga lensmannskontoravklaring

I september annonserte politiet at dei søkte etter nye lokale for Tysnes lensmannskontor, og interessentar vart bedne om å melda seg innan starten av oktober. Politiets fellestjenester har sidan den gong vore i forhandlingar med tilbydarar, og har framleis ikkje avklart framtida til det nye lensmannskontoret.Med omsyn til politiet sin forhandlingsposisjon, har dei ikkje villa opplysa om...

Vil gje dispensasjon viss bygget blir plassert annleis

Både ordførar, rådmann og utvalsleiar i landbruk/teknisk meiner Nils Kristian Berge i Fjord1 trør feil med sine utsegner om at kommunen har gjort teknisk bygg-saka til ei plasseringssak. Samtidig har Veritas kome med ei kritisk tilbakemelding på ROS-analysen, som mellom anna beskriv brann- og eksplosjonsfaren knytt til det tekniske anlegget.

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.