GOD STEMNING: Det var ein godt nøgd Høgre-gjeng som fekk vita resultatet av førehandsrøystinga på Mandelhuset klokka 21.00 i kveld.
GOD STEMNING: Det var ein godt nøgd Høgre-gjeng som fekk vita resultatet av førehandsrøystinga på Mandelhuset klokka 21.00 i kveld.

God stemning ved Høgre-vaka

Lokallagsleiar Torstein Fjeldet Lunde og resten av Høgre-politikarane på Mandelhuset kunne smila breitt då førehandsrøystene vart presentert.
Publisert 09.09.2019 kl. 21.48. Oppdatert kl. 21.52.

– Dette er jo berre førebelse resultat, men så langt er det over all forventing, seier Torstein Fjeldet Lunde, som er lokallagsleiar for Tysnes Høgre.

Klokka 21.00 vart dei fyrste valresultata presentert, og det var Høgre som kom best ut av førehandsrøystinga, med 39,5 prosent av røystene. Viss det tilsvarar det endelege resultatet, vil det bety ein oppgang på over 15 prosentpoeng frå førre lokalval.

På Mandelhuset var fleire Høgre-kandidatar samla på valvake, og stemninga var god då resultatet frå førehandsrøystinga vart kjend.

– For to år sidan hadde me det beste stortingsvalsresulatet for Høgre på Tysnes nokosinne med 32,6 prosent. Viss me ender opp i nærleika av det, så er det over all forventning, seier Fjeldet Lunde.

Han er likevel klar over at det framleis er mange røyster som skal teljast.

– Me tek ikkje noko på førehand, seier han.

Nesten 500 tysnesingar har røysta på førehand, noko som tilsvarar over 20 prosent av dei røysteføra i kommunen.


Siste saker Gå til framsida