GOD STEMNING: Arnhild Sletteskog Lunde (t.v.) og Liv Merchant passar på at ting går riktig føre seg i røystelokalet i Lunde.
GOD STEMNING: Arnhild Sletteskog Lunde (t.v.) og Liv Merchant passar på at ting går riktig føre seg i røystelokalet i Lunde.

Valdagen er i gang

I dag skal kommune- og fylkestingsvalet avgjerast, og i Lunde er stemninga god i vallokalet.
Publisert 09.09.2019 kl. 12.45. Oppdatert kl. 12.50.

– Det har i grunnen vore kø sidan starten, fortel Arnhild Sletteskog Lunde.

Saman med Liv Merchant sit ho og sørgjer for at ting går riktig føre seg i vallokalet i Lunde. Sjølv om det har vore mange innom sidan vallokala opna, har det hittil vore ein roleg dag for dei som sit ved valurna i Lunde.

– Det er ikkje så mykje prating blant dei som sit og ventar. Folk er vel prega av «stundens alvor», seier Liv med glimt i auga, og med latter frå dei ventande.


Valdag

Klokka 10.00 i føremiddag opna dei fem vallokala i kommunen. I tillegg til bedehuset i Lunde, er det sett opp røystelokale ved Onarheim skule, Tysnes bedehus, kulturhuset på Reksteren og ved rådhuset i Uggdal. Vallokala er opne til klokka 19.00.

For gjengen i Lunde vert det ein lang, men roleg dag.

– Me skal sitja her heile dagen, men det er eigentleg ein avslappande dag, seier Arnhild.


Kyrkjeval

I naborommet i Lunde bedehus sit Lorentz Lunde og Gunvor Fjeldet Lunde og tek imot røystarar til kyrkjevalet. Kyrkjevallokala er også opne til klokka 19.00.

Lorentz og Gunvor fortel at sjølv om det ikkje har vore like mange innom deira rom som i naborommet, så er det ein del som også tek turen innom kyrkjevalslokala.


RØYSTEKLARE: Sissel Helvik (t.h.), Kari Schnelle og Arvid Schnelle var på plass for å røysta i bedehuset i Lunde.
RØYSTEKLARE: Sissel Helvik (t.h.), Kari Schnelle og Arvid Schnelle var på plass for å røysta i bedehuset i Lunde.
KYRKJEVAL: I naborommet er Gunvor Fjeldet Lunde og Lorentz Lunde på plass for å ta imot røystande til kyrkjevalet.
KYRKJEVAL: I naborommet er Gunvor Fjeldet Lunde og Lorentz Lunde på plass for å ta imot røystande til kyrkjevalet.

Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.