SJØFART: Sjøfart har gjennom lange tider vore viktige arbeidsplassar for Tysnes. Her er representantar frå skuleskipet Gann i Tysneshallen i 2013, då den siste yrkes- og utdanningsmessa på Tysnes vart arrangert. (Arkivfoto: Ole Skaten)
SJØFART: Sjøfart har gjennom lange tider vore viktige arbeidsplassar for Tysnes. Her er representantar frå skuleskipet Gann i Tysneshallen i 2013, då den siste yrkes- og utdanningsmessa på Tysnes vart arrangert. (Arkivfoto: Ole Skaten)

Det blir ny yrkesmesse på Tysnes

Dei som saknar ei yrkesmesse på Tysnes, kan gle seg. 31. oktober blir det yrkesmesse i Tysneshallen.
Publisert 09.09.2019 kl. 06.00.

Ordførar Kåre Martin Kleppe informerer om at Tysnes yrkesmesse 2019 vil bli eit samarbeid mellom Tysnes kommune, Tysnes skule og Tysnes Kraftlag AS.

– Me har fått nokre tusen frå kraftlaget, det ligg i statuttane deira å støtta eit slikt prosjekt, men det er kommunen og skulen som er arrangør, fortel ein god nøgd ordførar etter at planen om den nye yrkesmessa no er på plass.

Inspektør på Tysnes skule, Synnøve Vines, er oppteken av at ein får visa fram alle dei ulike yrka som finst på Tysnes.

– Me tenkjer det er viktig å visa kva yrkesvegar elevane kan sikta seg inn på dersom dei vil flytta tilbake. Tysnes har utruleg mange ulike og spennande yrke, seier Vines.

Ho presiserer at messa blir lagt til kveldstid, og dermed også tilrettelagt for tysneselevar som tek vidaregåande utdanning utanfor kommunen.


Ei rein yrkesmesse

Denne gongen blir det ei rein yrkesmesse. Målet er ifølgje ordføraren å ha søkjelys på arbeid og arbeidsplassar. Det er ikkje planen å ha med vidaregåande skular, slik det var då den tidlegare yrkes- og utdanningsmessa blei skipa til i Tysneshallen.

– Fyrst og fremst kjem me til å invitera lokalt næringsliv, der det vil bli særskilt fokus på lærlingar og læreplassar, forklarar ordføraren.

Verksemder som har læreplassar skal få fem minutt kvar til å presentera verksemda si.

– Det er viktig at unge blir kjent med kor dei kan søkja læreplass, seier Kleppe.

Vines trur det er viktig at verksemder som er lærebedrifter får visa seg ekstra fram.

Ifølgje ordføraren er Tysnes kommune mellom dei som vil presentera seg som lærebedrift.


Håpar næringslivet kjem

I tillegg til lokale arbeidsplassar vil det også bli ei utstilling for arbeidsplassar generelt der tysnesingar har arbeidet sitt. Ordføraren fortel at det blir arbeidd for å få oljebransjen med på messa.

– Me ynskjer å få fram kva yrkesval ein har når du bur på Tysnes og vil bu her vidare.

Å skapa sin eigen arbeidsplass vil også bli tema på messa. Rettleiingsverksemda Atheno på Stord vil vera med og informera om korleis ein kan koma i gang med eiga verksemd. Ein vil og prøva å få lokale gründerar til å delta.

Sjølv om ein tenkjer seg at yrkesmessa fyrst og fremst skal vera retta mot ungdom, så vil messa også vera retta mot eldre, for folk som leitar etter arbeid på Tysnes eller folk som vil flytta hit.

– Dette vil såleis vera ein fin sjanse til å gjera seg kjent med kva me har på Tysnes, seier ordføraren.

Fyrste steg i prosessen er å få næringslivet på Tysnes til å tenna på idéen og melda seg på.

– Skal me klara å gjennomføra prosjektet, er me avhengige av at me får utstillarar. Det blir gratis å vera med, så eg håpar lokalt næringsliv nyttar denne sjansen. Eg håpar folk er tidleg ute og melder tilbake, seier Kleppe.


Håpar det blir årleg

Inge Malkenes er ein av dei som har vore oppteken av at det blir arrangert ei yrkesmesse i Tysnes. I november i fjor laga «Tysnes» ei eiga sak med Malkenes om det.

– Eg synest det er veldig kjekt at dette no kjem. Eg håpar mange bedrifter støttar opp og stiller. Då har me høve til å visa mangfaldet i arbeidsmarknaden lokalt på Tysnes, seier Malkenes i ein kommentar til «Tysnes».

– Dessutan vil eg oppfordra kommunen og, til å få fram alle arbeidsplassane dei har, legg han til.

Malkenes trur det er viktig for yrkesvalet til ungdommane at dei får presentert mangfaldet i arbeidslivet i Tysnes, i god tid før dei søkjer skuleplass.

– Det er fint om dette blir ei årleg hending. Ein treng ikkje satsa for stort i starten, slik at det er overkomeleg for dei som skal organisera det, seier han.

I tillegg er han oppteken av å få fram arbeidsplassar som ein kan pendla til, og bu lokalt, til dømes offshorenæringa der han sjølv har arbeidsplassen sin.


Siste saker Gå til framsida