STØTTAR NI LAND: TV-aksjonen 2019 går i år til CARE sitt arbeid for å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. (Foto: TV-aksjonen)
STØTTAR NI LAND: TV-aksjonen 2019 går i år til CARE sitt arbeid for å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. (Foto: TV-aksjonen)

Aukar bidraget til TV-aksjonen

Formannskapet vedtok torsdag å auka bidraget frå Tysnes kommune til NRK sin TV-aksjon i år.
Publisert 10.09.2019 kl. 06.00.

TV-aksjonen til NRK går av stabelen søndag 20. oktober, og inntektene i år går til organisasjonen CARE. Organisasjonen jobbar for kvinner sine rettar på verdsbasis. TV-aksjonen skal vera eit bidrag i arbeidet for å styrka kvinner sine moglegheiter for å tena sine eigne pengar, rett til å delta i samfunnet og rett til å bestemma over sin eigen kropp.

I fleire år har Tysnes kommune støtta TV-aksjonen med 1 krone per innbyggjar. I fjor løyvde formannskapet 1.50 kroner per innbyggjar til TV-aksjonen, som gjekk til Kirkens Bymisjon sitt arbeid med å skapa eit varmare og meir inkluderande samfunn.

I innstillinga frå rådmannen til formannskapet blei det i år løyvt 1.50 kroner per innbyggjar. Varaordførar Kristin T. Gjerstad Kleppe kom med framlegg til vedtak om å auka bidraget frå 1.50 kroner til 2 kroner.

– Det er små summar sjølv om me vel å auka beløpet, med det innbyggjartalet me har, sa ordføraren i sin kommentar til framlegget.

Han opplyste om at beløpet varierer frå kommune til kommune. Tysnes er ikkje blant kommunane som ligg høgst.

Framlegget blei einstemmig vedtatt av formannskapet.


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein spelemessig god kamp

Trenar Terje Sløgedal skrytte av spelarane sjølv om det blei tap for Viking TIF 2 i Tysneshallen fredag.– Me møtte eit godt lag i dag, fortel trenar Terje Sløgedal.