STØTTAR NI LAND: TV-aksjonen 2019 går i år til CARE sitt arbeid for å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. (Foto: TV-aksjonen)
STØTTAR NI LAND: TV-aksjonen 2019 går i år til CARE sitt arbeid for å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. (Foto: TV-aksjonen)

Aukar bidraget til TV-aksjonen

Formannskapet vedtok torsdag å auka bidraget frå Tysnes kommune til NRK sin TV-aksjon i år.
Publisert 10.09.2019 kl. 06.00.

TV-aksjonen til NRK går av stabelen søndag 20. oktober, og inntektene i år går til organisasjonen CARE. Organisasjonen jobbar for kvinner sine rettar på verdsbasis. TV-aksjonen skal vera eit bidrag i arbeidet for å styrka kvinner sine moglegheiter for å tena sine eigne pengar, rett til å delta i samfunnet og rett til å bestemma over sin eigen kropp.

I fleire år har Tysnes kommune støtta TV-aksjonen med 1 krone per innbyggjar. I fjor løyvde formannskapet 1.50 kroner per innbyggjar til TV-aksjonen, som gjekk til Kirkens Bymisjon sitt arbeid med å skapa eit varmare og meir inkluderande samfunn.

I innstillinga frå rådmannen til formannskapet blei det i år løyvt 1.50 kroner per innbyggjar. Varaordførar Kristin T. Gjerstad Kleppe kom med framlegg til vedtak om å auka bidraget frå 1.50 kroner til 2 kroner.

– Det er små summar sjølv om me vel å auka beløpet, med det innbyggjartalet me har, sa ordføraren i sin kommentar til framlegget.

Han opplyste om at beløpet varierer frå kommune til kommune. Tysnes er ikkje blant kommunane som ligg høgst.

Framlegget blei einstemmig vedtatt av formannskapet.


Siste saker Gå til framsida

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...