FAMILIEDAG: Olav Høgestøl, Gunnar Teigland og Bjarte Nerhus sytte for trekkspelmusikk på kaien på båtbyggjedagen. (Alle foto: Terje Øren)
FAMILIEDAG: Olav Høgestøl, Gunnar Teigland og Bjarte Nerhus sytte for trekkspelmusikk på kaien på båtbyggjedagen. (Alle foto: Terje Øren)

Stor oppslutnad om båtbyggjedag i Ølve

– Ja, me er veldig godt nøgde med arrangementet. Me talde til kring 170 personar, inne og ute, det er veldig bra, seier Lars Nerhus i kulturnemnda i Ølve bygdelag.
Publisert 11.09.2019 kl. 16.33.

Den årlege båtbyggjedagen går føre seg på skipsbyggjeplassen Øyra på Nerhus i Ølve. I år var det tredje året på rad at det blir skipa til båtbyggjedag i bygda. Tema denne gongen var Nordlandsfarten.

– Me prøver å ha ulike tema kvart år, seier Lars Nerhus.

I fjor var det skottehandelen. Fyrste året var det Lars Nerhus sjølv som heldt føredrag om skipsbygging.

På arrangementet i år, på søndag, var ein velsigna med særdeles fint ver på ein seinsommardag.

– Det er veldig kjekt med fint ver når me skipar til familiedagar som dette. Stemninga var veldig god og me fekk mange gode tilbakemeldingar, seier Lars Nerhus nøgd.

Det gamle verftet var ope for innsyn, og dokumentasjon frå tidlegare tider vart vist fram, i tillegg til modellar og gamle bilete.

Eit populært innslag var båtbygging for born med eit basseng der ein kunne segla nybygde båtar. I kaféen var det sal av lapskaus, pølser, vaflar, kaffi og saft. På kaien var det trekkspeltonar med to musikarar frå Tysnes og ein frå Ølve: Olav Høgestøl, Gunnar Teigland og Bjarte Nerhus.

Enkelte kom reisande for å få med seg båtbyggjedagen; folk tok turen frå både Rosendal og Tysnes. Men dei fleste var frå Ølve og Hatlestrand, både fastbuande og ferierande.

Det var kring 70 personar inne i lokala som fekk med seg føredraget til etnolog Randi Storaas om Nordlandsfarten.

– Det var takka vera Nordlandsfarten at desse verfta blei etablerte, og det var ikkje minst på grunn av Tysnes. Storaas nemnde Tysnes som ein av dei store kommunane under Nordlandsfarten, seier Lars Nerhus, medarrangør i lag med dei tre andre i kulturnemnda: Njål Vidar Traavik, Eva Røyrane og Ingrid Tufta.FØREDRAG: Etnolog Randi Storaas snakka om Nordlandsfarten.
FØREDRAG: Etnolog Randi Storaas snakka om Nordlandsfarten.
GOD STEMNING: Kring 170 tok turen til båtbyggjedagen på Nerhus.
GOD STEMNING: Kring 170 tok turen til båtbyggjedagen på Nerhus.

Siste saker Gå til framsida

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...