KULTURMINNEPLAN PÅ VEG: Tysnes kommune har ikkje tidlegare hatt ein kommunedelplan for kulturminne. No nærmar dei seg ein endeleg plan som skal gjelda frå 2019 til 2029.
KULTURMINNEPLAN PÅ VEG: Tysnes kommune har ikkje tidlegare hatt ein kommunedelplan for kulturminne. No nærmar dei seg ein endeleg plan som skal gjelda frå 2019 til 2029.

Eitt steg nærare kulturminneplan

No er kommunedelplanen for kulturminne 2019-2029 klar for offentleg høyring, før den blir vedtatt av kommunestyret.
Publisert 12.09.2019 kl. 15.00.

Formannskapet vedtok torsdag kommunedelplanen for kulturminne 2019-2029. Dette er ei sak som kommunen har jobba lenge med, og som har vore etterspurd fleire gongar. Tysnes kommune har ikkje tidlegare hatt ein kulturminneplan. Føremålet med planen er å kunna nytta den som eit verktøy for å kunna styra utviklinga av kulturminne, og at fylkesmannen kan bruka det som eit kunnskapsdokument.

– Tanken vår no er, ut ifrå at dette er eit arbeid som har vore igangsett og prioritert av det sitjande kommunestyret, at me legg fram eit høyringsutkast til det neste kommunestyret, sa rådmann Steinar Dalland under formannskapsmøtet torsdag.

I handlingsplanen er det enkelte typar kulturminne som er tilrådd å bli freda eller verna.

– Grunnlaget me har i planen er spanande. Eg trur me ganske tidleg skal vera opne for kva me skal verna og kva me skal utvikla, sa ordførar Kåre Martin Kleppe.

Ordføraren håpar på at ein er bevisst på kva ein ønskjer å verna, og kva ein vil utvikla, så det blir ein fin balanse mellom vern og utvikling i ulike kulturområde i kommunen.


Siste saker Gå til framsida

Små skattar

Stundom kjem fortida ganske nær, i form av ein personleg utforma reidskap, eit kledestykke eller eit par briller frå slutten av 1800-talet. Det er nesten som me har det mennesket som har brukt desse tinga i kvardagen ein gong for lenge sidan like framfor oss.