TIDKREVJANDE: Tysnes Sparebank jobbar for tida med å innhenta dokumentasjon frå kundane. (Foto: Camilla Korsnes)
TIDKREVJANDE: Tysnes Sparebank jobbar for tida med å innhenta dokumentasjon frå kundane. (Foto: Camilla Korsnes)

Nye, strenge krav til legitimasjon i banken

Publisert 13.09.2019 kl. 11.00.

Alle norske bankar er gjennom kvitvaskingslova pålagt å innhenta kundeerklæring og legitimasjon frå kundane sine. Difor jobbar no Tysnes Sparebank med å henta inn dette frå både nye og eksisterande kundar.

– Me oppfordrar våre kundar til å kontakta banken om dette. Me vil også kontakta dei av våre kundar som me har mangelfull dokumentasjon på, slik at me får denne på plass innan utgangen av oktober, seier banksjef i Tysnes Sparebank, Dag Sandstå.

Kundane vert kontakta enten på telefon, via tekstmelding eller i brevform. Men dette er også noko kunden sjølv kan ordna via nettbanken. I tillegg vil banken ha langope fleire dagar i oktober for å hjelpa kundane med å få dette i orden. Desse langdagane vert annonsert i god tid, slik at kundane kan planleggja besøk i banken.

Arbeidet med å innhenta ny dokumentasjon er krevjande, og pågangen av kundar som vil ordna dette er stor.

– Det er viktig at alle kundar tek førespurnaden frå banken på alvor, i ytste konsekvens er banken etter kvitvaskingslova pålagt å stenga kontoar som ikkje oppfyller kravet til dokumentasjon, seier banksjefen.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kva skjedde med jordmordebatten?

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar. Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner.Dette sa ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» i juli, etter at

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...