TIDKREVJANDE: Tysnes Sparebank jobbar for tida med å innhenta dokumentasjon frå kundane. (Foto: Camilla Korsnes)
TIDKREVJANDE: Tysnes Sparebank jobbar for tida med å innhenta dokumentasjon frå kundane. (Foto: Camilla Korsnes)

Nye, strenge krav til legitimasjon i banken

Publisert 13.09.2019 kl. 11.00.

Alle norske bankar er gjennom kvitvaskingslova pålagt å innhenta kundeerklæring og legitimasjon frå kundane sine. Difor jobbar no Tysnes Sparebank med å henta inn dette frå både nye og eksisterande kundar.

– Me oppfordrar våre kundar til å kontakta banken om dette. Me vil også kontakta dei av våre kundar som me har mangelfull dokumentasjon på, slik at me får denne på plass innan utgangen av oktober, seier banksjef i Tysnes Sparebank, Dag Sandstå.

Kundane vert kontakta enten på telefon, via tekstmelding eller i brevform. Men dette er også noko kunden sjølv kan ordna via nettbanken. I tillegg vil banken ha langope fleire dagar i oktober for å hjelpa kundane med å få dette i orden. Desse langdagane vert annonsert i god tid, slik at kundane kan planleggja besøk i banken.

Arbeidet med å innhenta ny dokumentasjon er krevjande, og pågangen av kundar som vil ordna dette er stor.

– Det er viktig at alle kundar tek førespurnaden frå banken på alvor, i ytste konsekvens er banken etter kvitvaskingslova pålagt å stenga kontoar som ikkje oppfyller kravet til dokumentasjon, seier banksjefen.


Siste saker Gå til framsida

Dei nye ferjerutene er klare

I formiddag lanserte Skyss dei nye ferjerutene på sambanda Våge-Halhjem og Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, som trer i kraft 1. januar.

Byggjer utvendig toalett

Det er vanskeleg å nå fram i tide for dei unge som treng rask veg til nødvendige ærend. Slik det er no, er ikkje tilhøva tilfredsstillande, skriv styrar i Stjernereiso barnehage.– Me har mykje toalettuhell. Det er dårleg for barna sin meistringsfølelse, og det går mykje ekstra tid der me er for få vaksne ute, argumenterer styraren.Rådmannen har lytta til ønsket frå barnehagen,...