NÆRINGSRÅDSLEIAR: Børge Pedersen i Vågen AS har sagt ja til å vera leiar for det nye næringsrådet i kommunen i oppstartsåret.
NÆRINGSRÅDSLEIAR: Børge Pedersen i Vågen AS har sagt ja til å vera leiar for det nye næringsrådet i kommunen i oppstartsåret.

– Det neste steget er å rekruttera medlemmar

Børge Pedersen har fått rolla som styreleiar i det nyoppstarta næringsrådet i kommunen, og jobbar no med å rekruttera medlemmar.
Publisert 15.09.2019 kl. 06.00.

I mai i fjor inviterte ordførar Kåre Martin Kleppe til drøftingsmøte om framtida til Tysnes næringsråd. Eit tidlegare aktivt næringsråd i kommunen hadde ikkje hatt årsmøte sidan 2014, og Kleppe var interessert i å samla næringslivet og få i gang aktivitet i rådet igjen. No er det nye næringsrådet formelt oppe og går med Vågen AS-leiar Børge Pedersen som ny styreleiar.

– Eg er veldig glad for at Børge sa ja til å ta på seg leiaroppgåva det fyrste året, seier Kleppe.

Pedersen sjølv er positiv med tanke på å leia næringsrådet i oppstartsfasen.

– Ein er avhengig av engasjement for å få dette opp å gå. Eg synest at me treng eit næringsråd, så då sa eg ja då eg vart spurd, fortel han.

Både Kleppe og Pedersen ser mange positive sider ved eit næringsråd.

– Det er mange bedrifter som ynskjer og har nytte av eit nettverk rundt seg, fortel Pedersen.

– Det kan vera at to aktørar berre kjem i lag og pratar, og plutseleg kan dei finna på noko i lag, seier Kleppe.


Møtte Atheno og Stord næringsråd

Nyleg fekk den nye næringsrådsleiaren, saman med styremedlem Kristin T. Gjerstad Kleppe, rådmann Steinar Dalland og ordføraren, møta Anne-Grete Sandtorv, som er dagleg leiar i Stord næringsråd, og dagleg leiar i Atheno, Astrid Kjellevold.

Då fekk tysnesingane høve til å diskutera ulike idear, og få gode innspel frå Kjellevold og Sandtorv.

– Det som er viktig i starten er å få synleggjort rådet, sa Atheno-leiaren under møtet.


Rekruttering

– Det neste steget er å rekruttera medlemmar til rådet, og då handlar det om å visa kva me kan tilby, fortel Pedersen.

Han synest det er spesielt viktig at dei får med dei aller største lokale næringsaktørane, mellom anna dei i oppdrettsbransjen.

– Det er viktig å få dei store med. Det kan gjera det meir attraktivt for dei mindre bedriftene å vera med, i tillegg til at dei store bedriftene for eksempel kan knyta nettverk mot potensielle lokale underleverandørar, seier han.

På møtet med Sandtorv og Kjellevold vart det lufta litt idear kring kva næringsrådet kan få til av arrangement, og det vart prata både om samlingar med fagleg og sosialt innhald. I november i fjor arrangerte kommunen og Atheno ei vellukka næringssamling på Haaheim, med foredrag og innslag frå ulike lokale næringsaktørar. Det nye næringsrådet håpar at ein kan få til fleire slike samlingar med ulike faglege tema.

– Me vil prøva å få til to fagseminar i året, seier Pedersen, som ser på moglegheita for å få på plass ei samling allereie i november.


MØTE: Nyleg var rådmann Steinar Dalland, styremedlem i næringsrådet Kristin T. Gjerstad Kleppe, ordførar Kåre Martin Kleppe og styreleiar Børge Pedersen i møte med Anne-Grete Sandtorv i Stord næringsråd og dagleg leiar i Atheno Astrid Kjellevold.
MØTE: Nyleg var rådmann Steinar Dalland, styremedlem i næringsrådet Kristin T. Gjerstad Kleppe, ordførar Kåre Martin Kleppe og styreleiar Børge Pedersen i møte med Anne-Grete Sandtorv i Stord næringsråd og dagleg leiar i Atheno Astrid Kjellevold.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?

I sist veke skjedde det igjen, for n’te gong. Ein fritidsbåt grunnstøytte på skjeret Horso, ved Gjerslingane, nord for ferjekaien i Våge. Fritidsbåten Risøy frå Varaldsøy med tre familiemedlemer Årvik om bord var dei uheldige denne gongen. Dei skulle frå Varaldsøy til Fitjar, og var innom Våge éi natt. Smellen førte...

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...