GLER SEG: F.v.: Psykisk helsearbeidar Betsy Nikolaisen, psykisk helsearbeidar Ole E. Jansen, psykiatrisk sjukepleiar Synnøve Espelund og familieterapeut Ruth Johanne Dalland håpar mange tek turen for å høyra Trond Haukedal.
GLER SEG: F.v.: Psykisk helsearbeidar Betsy Nikolaisen, psykisk helsearbeidar Ole E. Jansen, psykiatrisk sjukepleiar Synnøve Espelund og familieterapeut Ruth Johanne Dalland håpar mange tek turen for å høyra Trond Haukedal.

Inviterer til humørfylt kveld om tidsklemma

Alvoret er det viktigaste, men humoren er med, når føredragshaldar Trond Haukedal kjem til Tysnes for å markera Verdsdagen for psykisk helse.
Publisert 16.09.2019 kl. 14.00.

«Gje deg sjølv tid» er tittelen på arrangementet i Tysneshallen fredag 20. september.


Dyktig

– Me er heldige som har fått ein så dyktig føredragshaldar til Tysnes. Trond Haukedal er knallbra, seier psykisk helsearbeidar for barn og unge, Betsy Nikolaisen, og psykiatrisk sjukepleiar Synnøve Espelund.

Dei gler seg, og håpar mange kjem. Arrangementet er gratis, og ope for alle.

– Dette er ein gåvepakke til folk. Me brukar kommunale pengar i tillegg til sponsormidlar for at arrangementet skal vera gratis og tilgjengeleg for alle. Me meiner dette er eit tema som det er viktig å nå ut med til folk, seier Nikolaisen og Espelund.

Verdsdagen for psykisk helse er ei internasjonal markering, som er stor både i Norge og ute i verda. Dagen er eigentleg 10. oktober, men det er mange arrangement både før og etter. I Norge er det kring 1.500 markeringar.

– For oss i Tysnes er det målet å ha ei fast, årleg markering som er gratis og ope for alle, seier dei.


«Gje tid»

Temaet på verdsdagen i år handlar om tid, og det er eit tema som er viktig for alle i samfunnet i dag.

– Me er til stades, men samstundes opptekne med telefonen eller svara e-postar. På den måten kan mange føla seg avviste, eller føla at dei ikkje blir sett, poengterer Nikolaisen og Espelund.

– Men det handlar ikkje berre om å gje andre tid, men og gje oss tid sjølve, legg dei til.

Dei meiner det er viktig med auka kunnskap om temaet, for å gjera folk meir bevisste. Eit anna moment som dei er opptekne av, er at ein i samfunnet i dag må vera meir opne om psykisk helse. Alle kan ha opp- og nedturar.

Musikalske innslag blir det og i Tysneshallen denne kvelden; organist André Eide skal spela piano. Ordførar Kåre Martin Kleppe skal leia kvelden.

Ungdomsskuleelevane på Tysnes skal og få gleda av å høyra Trond Haukedal, i skuletida. Det blir fredag føremiddag.


Siste saker Gå til framsida

Jula er på veg

No byrjar juleprodukta å snika seg inn i butikkane, og «Tysnes» har observert både julebrus, kakemenn, julebrød og julepynt.

Forsømd båt i Humlevika

Svein Johannesen har tipsa oss om denne båten, som blei lagt i ein bøye i Humlevika mellom Galanten og Nes sommaren 2017. – Me har i desse åra aldri observert folk i båten. No i helga la me merke til at båten byrjar å få slagside, og det viser seg at presenningen er morkna og har store hol, slik at regnvatn fyller opp båten, skriv Johannesen. Med dette biletet på nett og papir...

– Spesielt å vera tilbake igjen

Isabel Epland Østby var éin av tysnesingane som tok turen «heim» då koret Ichtus frå Stord hadde songkveld i Jensvoll bedehus torsdag kveld.