ALVOR OG HUMOR: Føredragshaldar Trond Haukedal i Tysneshallen fredag kveld.
ALVOR OG HUMOR: Føredragshaldar Trond Haukedal i Tysneshallen fredag kveld.

– Humor er snarvegen inn i følelsane våre

Dei alvorlege poenga til føredragshaldar, motivator og psykolog Trond Haukedal var mange i Tysneshallen fredag kveld. Måten han blanda alvor med humoristiske innslag gjorde arrangementet «Gje deg sjølv tid» til ein vellukka kveld.
Publisert 20.09.2019 kl. 22.29.

Då ordføraren takka Haukedal etterpå, svara publikum med ståande applaus.

Applaus hausta også pianist Andre Eide for sine innslag, både som innleiing og avslutning på kvelden.

Arrangementet er Tysnes si markering av verdsdagen for psykisk helse.


Mange gullkorn

Psykisk helsearbeidar i Tysnes og medarrangør Betsy Nikolaisen er svært nøgd med kvelden, og ikkje minst med frammøtet.

– Me trur det var mellom 200 og 250 i salen. Me er både overvelda og veldige glade for at så mange kom, og at det kom både damer og menn, seier ho.

Ho peikar på at det er viktig å markera verdsdagen for psykisk helse.

– Når så mange kjem, gir det meining å laga til eit slikt arrangement. Målet vårt er å nå ut til mange. Med så stor oppslutnad, bør me prøva å få desse markeringa til å bli årvisse, legg ho til.

– Me håpar at mange gjekk frå hallen med kjensla av å vera ein tusenlapp, seier ho, og viste til eit av innslaga til Haukedal.

Anna og Stein Aanesen hadde sessa seg på fyrste benk. Dei er og svært nøgde med arrangementet.

– Dette var veldig kjekt. Det var veldig bra med måten han blanda poenga med humoristiske innslag. Og med musikken i tillegg, blei det ein fin og spesiell kveld, seier dei.

Kaffi og litt å bita i på vegen inn i salen sette dei også pris på.

Karianne Dalland Nesse fekk både ein liten prat og eit bilete i lag med Trond Haukedal etterpå.

– Eg har høyrt Trond Haukedal tidlegare, i Bergen. Eg visste at han kom til å trimma lattermusklane mine, og at han ville koma med mange gullkorn, seier ho.

Ho meiner det er viktig med påminningar om at ein må hugsa på seg sjølv.

– Det er veldig lett for oss som er mødrer å gløma det. Det er ikkje alltid så mykje som skal til, legg ho til.


– Må trena på god psyksisk helse

Haukedal sin måte å blanda føredraget med humoristiske innslag fekk folk til le høgt, ikkje berre ein gong, men mange gonger på det ein og ein halvtimes lange føredraget.

Han gjorde det tidleg klart, at humor er hans måte for å få folk med seg på. Og det lukkast han skikkeleg godt med, frå start til slutt.

Dei viktige poenga om den psykiske helsa fekk han uansett godt fram, og dei var mange. Og innimellom kom poenga på løpande band så ein nesten ikkje klarte å få alt med seg.

– Psykisk helse handlar om å utvikla gode følelsar. Det må ein trena på, på same måten som ein i idretten trenar på å halda kroppen i fysisk form, var eit klart råd han kom med.

Det gjeld både å skapa psykisk tryggleik, og å føla tryggleik i forhold til seg sjølv og menneska rundt seg.

Må tenkja positivt

Eit anna poeng han drog fram, var at ein må leva i nuet og vera til stades i eige liv. Ein må læra seg til å stå framfor spegelen om morgonen, og vera nøgd med seg sjølv. Og ein må trena borna til å tenkja positivt.

– Ein må vera på godfot med seg sjølv. Det er nøkkelen til eit lukkeleg liv, poengterte han.

– Grunnmuren til livskvalitet ligg i korleis me behandlar oss sjølv. Me må ikkje vera urettferdige med oss sjølv. Mange er gode på medfølelse, men dårlege på sjølvmedfølelse. Ver rettferdig, då likar andre deg, la han til.

– Når ein leverer, skal ein ha belønning. Det gjeld og ein sjølv, sa han, viste til seg sjølv som døme då han var student. Etter ein lang dag med lesing og pugging, unnte han seg sjølv ein biff.


Born treng kjærleik

I salen var det både foreldre og besteforeldre. Dei fekk mange gode døme på korleis ein skal byggja opp born og ungdom sin sjølvtillit, og korleis vaksne skal vera gode rollemodellar.

– Gje ros, var eitt råd han kom med.

– Du er god nok. Me elskar deg slik du er, var eit anna råd.

Relasjonsbygging var eitt tema han tok opp.

– Me må tøra å vera ærlege, og me må seia det.

– Senk skuldrene, bli sett og gje tid, ver aktiv i staden for passiv, snakk saman og hald avtalar med deg sjølv, var nokre av poenga i oppsummeringa hans.

MUSIKALSKE INNSLAG: Pianist André Eide framførte fine musikalske innslag på arrangementet i hallen.
MUSIKALSKE INNSLAG: Pianist André Eide framførte fine musikalske innslag på arrangementet i hallen.
STORT FRAMMØTE: Mellom to og tre hundre personar fann vegen til hallen for å høyra på Trond Haukedal og André Eide.
STORT FRAMMØTE: Mellom to og tre hundre personar fann vegen til hallen for å høyra på Trond Haukedal og André Eide.
ENGASJERT: Poenga ti den engasjerte føredragshaldaren var mange.
ENGASJERT: Poenga ti den engasjerte føredragshaldaren var mange.
FEKK LÅTTEN FRAM: (1) Publikum viste tydeleg at dei sette pris på føredraget og humoren til Haukedal.
FEKK LÅTTEN FRAM: (1) Publikum viste tydeleg at dei sette pris på føredraget og humoren til Haukedal.
LATTER (2): Det var mange som fekk trimma lattermusklane.
LATTER (2): Det var mange som fekk trimma lattermusklane.
RÅD: Her er nokre av råda som Haukedal kom med.
RÅD: Her er nokre av råda som Haukedal kom med.
STÅANDE APPLAUS: Publikum viste at dei sette pris på kvelden.
STÅANDE APPLAUS: Publikum viste at dei sette pris på kvelden.

Siste saker Gå til framsida

Jula er på veg

No byrjar juleprodukta å snika seg inn i butikkane, og «Tysnes» har observert både julebrus, kakemenn, julebrød og julepynt.

Forsømd båt i Humlevika

Svein Johannesen har tipsa oss om denne båten, som blei lagt i ein bøye i Humlevika mellom Galanten og Nes sommaren 2017. – Me har i desse åra aldri observert folk i båten. No i helga la me merke til at båten byrjar å få slagside, og det viser seg at presenningen er morkna og har store hol, slik at regnvatn fyller opp båten, skriv Johannesen. Med dette biletet på nett og papir...

– Spesielt å vera tilbake igjen

Isabel Epland Østby var éin av tysnesingane som tok turen «heim» då koret Ichtus frå Stord hadde songkveld i Jensvoll bedehus torsdag kveld.