I KRISETEAMET: Rådmann Steinar Dalland (t.h.) har mykje ros å dela ut etter brannen i Uggdal i helga. (Foto: Camilla Korsnes)
I KRISETEAMET: Rådmann Steinar Dalland (t.h.) har mykje ros å dela ut etter brannen i Uggdal i helga. (Foto: Camilla Korsnes)

Leiar: Lokalsamfunn med eit godt hjelpeapparat

Publisert 20.09.2019 kl. 10.00.

Natt til laurdag tok det til å brenna i eit bustadhus i Uggdal. Den unge familien kom seg til all lukke ut av det brennande huset utan fysiske skadar.

I «Tysnes» denne veka kan me lesa at brannvesenet var på brannstaden eit kvarter etter at mor i huset fekk varsla om brannen klokka 03.23.

Det gler oss at me har eit effektivt brannvesen i Tysnes som klarar å rykkja ut på så kort tid. Det vitnar om at det blir lagt ned ein stor og god innsats i brannvesenet for å kunna takla nettopp slike situasjonar som dette. Tysnes kommune har dei seinare åra satsa målmedvite på oppgradering av brannvernutstyret i kommunen, med mellom anna ein ny og moderne brannbil. Kursing og oppdatering av mannskapa i brannvesenet har og hatt høg prioritet. Husbrannen i helga viser at me har eit effektivt brannvesen i Tysnes, og at kommunen si prioritering på dette feltet har vore rett.

Dei seinare åra er kommunane pålagde av Fylkesmannen å gjennomføra kriseøvingar. Situasjonen som oppstod viser at Tysnes har eit kriseteam som fungerer. Det er veldig godt å kunna konstatera.

Sameleis er det veldig kjekt å høyra at Steinar Dalland i krisetemaet i kommunen kan retta ei stor takk til alle i lokalsamfunnet som har stilt med ei hjelpande hand til den uheldige familien i ein slik vanskeleg situasjon.

Dalland rosar både brannvesenet og ambulansetenesta som gjorde ein formidabel innsats under vanskelege forhold. Ros får også Torstein Hatlevik og Haaheim Gaard, der familien blei innkvartert same natt, og Morten Christensen og Coop Extra som opna butikken midt på natta. Husløysing til familien har familien fått hos Åse og Lars Enes.

Den heldige familien får også ros av krisetemaet for å ha gjort utruleg gode vurderingar, og at dei gjorde det rette i å koma seg ut med ein gong.

Komande laurdag er det open brannstasjon på Tysnes. Der ynskjer Tysnes brann og redning med brannsjef Torfinn Kongsvik i spissen, folk på Tysnes velkomne til å få informasjon om brannførebyggjande tiltak. Det kan vera nyttig informasjon som mange bør få med seg. Hendinga i helga viser at husbrannar også kan skje i Tysnes.

Me gler oss over at folk er flinke å stilla opp i vanskelege situsjonar, og at me har eit lokalsamfunn med eit godt hjelpeapparat. Det viser at Tysnes er ein god plass å bu.

redaksjonen@tysnesbladet.bo


Siste saker Gå til framsida

Fekk ordførarbesøk på 100-årsdagen

I helga var det stor feiring på Reiso då Herborg Dalen feira sin hundrede fødselsdag. Med ope hus på søndag var det mange som tok turen innom for å gratulera den spreke jubilanten, inkludert ordførar Kåre Martin Kleppe.– På vegner av Tysnes kommune ynskjer eg å gratulera med dagen, og eg håpar at åra du har hatt på Tysnes har vore fine, sa ordføraren då han møtte 100-åringen.Han...

Inviterer til ei annleis gudsteneste

Tradisjonen tru vert det temagudsteneste i Onarheim kyrkje i samband med TV-aksjonen, som i år handlar om å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. – Slik som i fjor prøver me oss på ei litt annleis gudsteneste med både perler, strikketøy og songinnslag. Begge deler kan symbolisera verdigheit i møte med livet sine utfordringar. Nokre gonger mister me...