KONFERANSE: Fredag inviterte prosjektsjef i kommunen, Haakon Haaland, og Torstein Fjeldet Lunde i Odin Prosjekt til synfaring og konferanse ved Tysnes skule for dei fem entreprenørane som er med i konkurransen om å få byggja nytt mellomtrinn.
KONFERANSE: Fredag inviterte prosjektsjef i kommunen, Haakon Haaland, og Torstein Fjeldet Lunde i Odin Prosjekt til synfaring og konferanse ved Tysnes skule for dei fem entreprenørane som er med i konkurransen om å få byggja nytt mellomtrinn.

Møtte interesserte entreprenørar

Konkurransen om å få byggja nytt mellomtrinn ved Tysnes skule er i full gang, og fem entreprenørar er inviterte til å koma med tilbod.
Publisert 20.09.2019 kl. 06.00.

– No har me fått møtt dei entreprenørane som har meldt si interesse for prosjektet, fortel Torstein Fjeldet Lunde.

Han representerer Odin Prosjekt, som er innkjøpsfagleg rådgjevar og ansvarleg for konkurransegjennomføringa ved utbygginga av mellomtrinnet ved Tysnes skule.

Fredag inviterte han og prosjektsjef i kommunen, Haakon Haaland, til synfaring og tilbydarkonferanse ved skulen. Fem entreprenørar har meldt si interesse for å delta i konkurransen om å få oppdraget, og alle fem var inviterte til Tysnes.

– Det var fem som søkte, og alle fem har vist at dei har kompetanse til å gjennomføra dette prosjektet, seier Haaland.


Totalentreprise

Både Fjeldet Lunde og Haaland er godt nøgde med dei entreprenørane som har vist interesse for prosjektet, men merkar seg at dei berre består av regionale entreprenørar.

– Me hadde rigga oss for at det skulle vera endå fleire interesserte, og fleire nasjonale firma. Men det er marknaden som styrer. Fem leverandørar er greitt, og eg er trygg på at me får kontrakt med ein god leverandør, seier Haaland.

Fjeldet Lunde tok opp temaet om lokale entreprenørar.

– Det har vore litt prata om at det ikkje er nokre lokale entreprenørar som har søkt om å få vera med i konkurransen. Realiteten er nok at det er få lokale som har tyngden til å ta på seg eit slikt prosjekt, fortel han.

Anskaffinga er lagt opp som totalentreprise, som betyr at entreprenøren er ansvarleg for både prosjektering og utføring av arbeidet.

– Det vil vera heilt unaturleg å leggja opp prosjektet på ein annan måte. Det einaste praktiske er å få kontrakt med ein totalentreprenør, seier Fjeldet Lunde, som poengterer at entreprenøren sjølv vil ha ansvar for underleverandørar til prosjektet.

– Det vil nok uansett garantert dryppa ein god del på lokalsamfunnet, seier Haaland.


Kontrakt til jul

Synfaringa på skulen var eit nytt steg mot å få tildelt ein kontrakt for prosjektet. Dei fem entreprenørane har no frist til 18. oktober med å koma med tilbod.

– Då går me gjennom alle tilboda, før me startar fyrste forhandlingsrunde, fortel Fjeldet Lunde.

Anskaffinga er ikkje lagt opp som ein vanleg anbodskonkurranse, men som ein «konkurranse med forhandling». Det betyr at det er høve til å forhandla med entreprenørane etter at fyrste tilbod er levert inn. Det er tilbydarane med dei tre beste tilboda som vert inviterte til forhandlingsrunden, og dei får frist til midten av november med å levera eit revidert tilbod.

Både Haaland og Fjeldet Lunde håpar dei får alt på plass i løpet av hausten.

– Viss alt går etter planen så er kontrakten signert før jul, avsluttar Fjeldet Lunde.


Siste saker Gå til framsida

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...