NØGDE MED UTFALLA: At Kåre Martin Kleppe vart ordførar og Arne Leite varaordførar var heilt naturleg for både Høgre og Senterpartiet.
NØGDE MED UTFALLA: At Kåre Martin Kleppe vart ordførar og Arne Leite varaordførar var heilt naturleg for både Høgre og Senterpartiet.

Samarbeidet kom av seg sjølv

For både Kåre Martin Kleppe og Arne Leite var det heilt naturleg å dela ordførar- og varaordførarposisjonane seg imellom når valresultatet vart som det vart.
Publisert 22.09.2019 kl. 13.00.

– Då valresultata var klare, så var det ganske sjølvsagt kva som kom til å skje vidare for vår del. Då me sette oss ned med Senterpartiet, så såg me at me eigentleg hadde tenkt heilt likt i forhold til ordførar og varordførar, og fordeling i utvala, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.

Høgre gjorde eit brakval ved kommunevalet i Tysnes, og fekk nesten 40 prosent av røystene. Det gjer at Kleppe kan belaga seg på fire nye år som ordførar. Senterpartiet vart det nest største partiet i kommunen med drygt 25 prosent av røystene. Høgre og Senterpartiet har samarbeidd om ordførar- og varaordførarposisjonen dei siste fire åra, og med utgangspunkt i valresultatet var det enkelt for begge partar å fortsetja samarbeidet.

– Me var litt spent på kva me ville møta då me starta forhandligane, om nokon ville setja seg i ein veldig hard forhandlingsposisjon. Men begge partia hadde sett dei same skissene då me møttest, seier Kleppe.

– Ja, du slapp vel å be om ordførarposisjonen, seier Leite med eit smil.


Naturleg ordførarval

– Då me møtte Senterpartiet, så sa dei at det var naturleg at me fekk ordføraren og at dei fekk varaordføraren, seier Kleppe.

For Arne Leite var det aldri eit alternativ å sjå på andre samarbeidsløysingar.

– Vurderte de å prata med Arbeidarpartiet, slik at kanskje du kunne ha vorte ordførar?

– Nei, med respekt for det som veljarane ville, så var ikkje det naturleg, svarar Leite kontant.

Han fortel at han er godt nøgd med jobben Kleppe har gjort dei siste fire åra.

– Kåre Martin har vakse med ordføraroppgåva, og han kan framleis veksa endå meir. Eg skal no vera med å støtta og «skubba» han litt, seier han.

I ordførardebattane i valkampen prata Leite om at ordførarposisjonen er eit middel for å få gjennomført politikken til partiet. Sjølv om Leite ikkje vert ordførar i denne omgangen, vil han bruka varaordførarposisjonen aktivt.

– Ein kjem tett på ordføraren, og eg får mellom anna vera med i administrasjonsutvalet. Og så er ein ordførar når ordføraren ikkje er her, seier han.

– Ordføraren og varaordførar jobbar saman. Ein ordførar er avhengig av ein støttande varaordførar, og då er det viktig at ordføraren og varaordføraren har eit godt forhold og jobbar godt i lag. Det gjer at Sp gjennom varaordføraren får ein god posisjon til å jobba med sin politikk, seier Kleppe.


Vil inkludera resten

Med Høgre sitt gode valresultat sikra dei seg heile åtte representantar i kommunestyret. Senterpartiet har fått inn seks representantar, og dei to partia har dermed fleirtal i kommunestyret. Dei to partia har teke utgangspunkt i at Høgre får tre medlemmar i kvart utval, medan Sp får to. Kleppe og Leite er likevel opptekne av å få med alle partia inn i posisjonar i utvala, og oppretthalda det gode samarbeidsklimaet som har vore i kommunepolitikken dei siste åra.

– For min del har FrP vore ein støttespelar, som var med frå fyrste stund for fire år sidan, og det var viktig for oss at dei fekk vera med vidare no. Arbeidarpartiet er det tredje største partiet, og då det er naturleg at dei får ein utvalsleiar. Det er òg viktig at KrF får representasjon i eit av utvala, fordi me ynskjer at alle partia får ei flate å presentera politikken sin på dei neste fire åra, fortel ordføraren.

– Det er bra å ha fleire parti med. No er me nede i fem, og me vil ikkje ned i fire, seier han vidare.

– Kva skal til for å behalda det gode samarbeidsklimaet i kommunen?

– Det som må til er at ordføraren må fortsetja å vera så samarbeidsinnstilt som han har vore. Det er ein god start at ein allereie i dei innleiande forhandlingane har ei god samarbeidsinnstilling, seier Leite.

Kleppe fortel at han ynskjer at alle partia skal jobba i lag med dei ulike sakene, og at alle skal verta høyrde.

– Det er viktig for oss at me ikkje skal ha ein fireårsperiode der alle sakene er gjennomarbeidd på førehand, at me skriv vedtaka i lag og går på utvalsmøta og presenterer det som vår løysing. Dei andre partia ynskjer og å få sitt fotavtrykk på dei politiske vedtaka, og eg trur også at dei vert betre når dei er gjennomarbeidd med endå fleire politikarar, seier ordføraren avslutningsvis.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?

I sist veke skjedde det igjen, for n’te gong. Ein fritidsbåt grunnstøytte på skjeret Horso, ved Gjerslingane, nord for ferjekaien i Våge. Fritidsbåten Risøy frå Varaldsøy med tre familiemedlemer Årvik om bord var dei uheldige denne gongen. Dei skulle frå Varaldsøy til Fitjar, og var innom Våge éi natt. Smellen førte...

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...