RUTINERTE: Tre karar som har solid erfaring som idrettsmerketakarar. Frå venstre: Stein Aanesen, Lars Petter Epland og Arvid Økland.
RUTINERTE: Tre karar som har solid erfaring som idrettsmerketakarar. Frå venstre: Stein Aanesen, Lars Petter Epland og Arvid Økland.

Ny runde med idrettsmerkeprøvar

Publisert 23.09.2019 kl. 11.06.

Eitt av dei sportslege innslaga på Tysnes om hausten er idrettsmerkeprøvane i Tysnes idrettslag.

Det er framleis nokre som har interesse av denne fysiske utfordringa. No kan desse gjera seg klare, for onsdag og torsdag i inneverande veke (25. og 26. september) blir det høve til å ta prøvane. Som tidlegare år er arenaen idrettsbanen ved Tysnes skule.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...