KOMMUNAL VEG: Delar av vegen til Vågsneset er holete, og ny asfalt trengst. (Foto privat)
KOMMUNAL VEG: Delar av vegen til Vågsneset er holete, og ny asfalt trengst. (Foto privat)

Holete kommuneveg treng ny asfalt

– Det siste strekkjet på kommunevegen til Vågsneset har ikkje vore nyasfaltert på svært lenge, eg trur det må ha vore i 1979, seier innbyggjar i området, Olav Kalgraf.
Publisert 23.09.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 16.09.

Kalgraf håpar no på at kommunen vil prioritera vedlikehaldet på kommunevegen til Vågsneset.

– Oljegrusen på den siste delen av vegen er elendig. Standarden er no så dårleg at det slit på køyretøya, seier Kalgraf.

For nokre år sidan var det ein god del tungtransport i området. Det forverra situasjonen ytterlegare.

Grøftene langs vegen er også dårlege. På størstedelen av strekkjet er dei heilt tilgrodde. Grøftene må også gjerast noko med, meiner han.

Kalgraf peikar på at det er mange husstandar, hytteeigarar og nausteigarar som nyttar vegen. Fleire av dei som bur langs vegen må også køyra heilt til endes for å snu. Det same gjeld nyttetrafikk i området.

Han trur det må vera 15-20 fastbuande husstandar i Vågsneset og over ti hytteeigedomar.

– Difor er det mykje trafikk på heile vegen, seier han.

Kalgraf tok i fjor saka opp med lokalpolitikarar, og fekk då tilbakemelding om at opprusting av vegen var kome inn på kommunen si prioriteringsliste for asfaltering i 2019. Så langt har ikkje det blitt gjort noko.

– Det hjelper ikkje å stå på ei prioriteringsliste når det ikkje skjer noko, seier ein skuffa innbyggjar i Vågsneset.

Einingsleiar for drift og vedlikehald i Tysnes kommune,Torfinn Kongsvik, seier til «Tysnes» at kommunen har fått fleire innspel om både fart og vedlikehald på kommunevegen til Vågsneset.

– Me har allereie bestilt entreprenør som kommunen har avtale med til å utføra grøftereinsking og handtera overvatnet på vegen. Det er det fyrste som må gjerast. Asfaltering håpar me i alle fall å få utført til våren, seier han.

Han fortel at det også skal setjast opp skilt med 30-sone på vegen.


Siste saker Gå til framsida

Fekk ordførarbesøk på 100-årsdagen

I helga var det stor feiring på Reiso då Herborg Dalen feira sin hundrede fødselsdag. Med ope hus på søndag var det mange som tok turen innom for å gratulera den spreke jubilanten, inkludert ordførar Kåre Martin Kleppe.– På vegner av Tysnes kommune ynskjer eg å gratulera med dagen, og eg håpar at åra du har hatt på Tysnes har vore fine, sa ordføraren då han møtte 100-åringen.Han...

Inviterer til ei annleis gudsteneste

Tradisjonen tru vert det temagudsteneste i Onarheim kyrkje i samband med TV-aksjonen, som i år handlar om å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. – Slik som i fjor prøver me oss på ei litt annleis gudsteneste med både perler, strikketøy og songinnslag. Begge deler kan symbolisera verdigheit i møte med livet sine utfordringar. Nokre gonger mister me...

Ny ungdomsroman frå Ingelin Røssland

Ingelin Røssland si nye ungdomsbok OMG kom frå trykken for få dagar sidan, og Det Norske Samlaget skildrar romanen slik: «For Maria er livet ein grenselaus fest. Men festen tek bra°tt slutt då ho blir skyssa heim i politibil. Mora orkar ikkje meir, og Maria blir send til mormor med totalt mobilforbod. Hos mormor blir Maria fascinert av prestesonen Johannes, samtidig som ho har ein...