MOGELEG KJØP: Rådmannen går i dialog med meklar for å danna grunnlag for mogeleg kjøp av tomta ved sida av den gamle sjukeheimen i Uggdal. (Begge foto: Ella Sandra Dahl Berland)
MOGELEG KJØP: Rådmannen går i dialog med meklar for å danna grunnlag for mogeleg kjøp av tomta ved sida av den gamle sjukeheimen i Uggdal. (Begge foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Kommunen vurderer kjøp av tomt i Uggdal

Kommunen er open for å vurdera mogeleg kjøp av tomta ved den gamle sjukeheimen i Uggdal.
Publisert 23.09.2019 kl. 06.00.

Etter diskusjon i formannskapet har det blitt semje om å løfta sak om å kjøpa tomta som grensar til den gamle sjukeheimen i Uggdal.

Tysnes Arbeidarparti har bede om at rådmannen ser på mogelegheitene for å erverva tomta, som held dødsbuet til Sigrunn Myklebust.

– Tomta ligg ganske inneklemt i forhold til våre område, og Tysnes Arbeidarparti ser at den går inn i totalarealet til kommunen på sikt, sa formannskapsmedlem Anne Merete Fjeldstad (Ap).

Det er planar om parkeringsplass og fortausområde i det konsentrerte området, og Ap meiner at områda på begge sider av vegen opp til omsorgssenteret bør inngå i totalarealet til omsorgstenesta på sikt.


For dyrt

Prisen på eigedommen er sett til 450.000 kroner, og Fjeldstad håpar at ein kan komma fram til ein meir akseptabel pris.

– Me er usikre på om bygningane utgjer ein fare for barn og andre som ferdast der. Me tenkjer òg at taksten som bustyret har sett på eigedommen er for høg. Den bør ta hensyn til at det kostar pengar å fjerna bygningane. Me vil hevda for bustyret at dei ikkje har ein bruksverdi i dag, men derimot utgjer ei utgift, sa Fjeldstad.

– 450.000 er for mykje, og det kjem og eit økonomisk ansvar i neste omgang på bygget. No har Gerd Sunde-husa vore ei utfordring for oss, detta vil kosta pengar og me har hatt eit ansvar for dei husa. Slik eg ser det, kjøper me oss eit nytt problem, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H).


Ingen hastverk

Rådmannen ser ikkje eit omgåande behov for å erverva eigedommen det er snakk om.

– No har me erverva grunnen i forkant av omsorgssenteret, men endå har me ikkje fått ned Sunde-husa. Det er eit stort område me ikkje har starta å utvikla, sa han.

Dalland opplyste at Sunde-husa skal rivast i haust, og at prislappen kjem på 600.000 kroner.

– Hadde dette vore ei tom tomt, hadde det ikkje vore tvil om at det er fornuftig å ervera eigedommen om prisen hadde vore rett. Kjøper me, må me bruka pengar på å riva hus i stadenfor å bruka dei på allereie erverva område. Men ser ein fram i tid, er det heldigast at me eig heile området, heldt han fram.

Det var semje i formannskapet om at prisen som er sett på eigedommen er for høg. Rådmannen har difor fått i oppdrag å gå i dialog med meklar for å forhandla om pris, og danna eit vidare grunnlag for mogeleg kjøp av tomta ved den gamle sjukeheimen.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?

I sist veke skjedde det igjen, for n’te gong. Ein fritidsbåt grunnstøytte på skjeret Horso, ved Gjerslingane, nord for ferjekaien i Våge. Fritidsbåten Risøy frå Varaldsøy med tre familiemedlemer Årvik om bord var dei uheldige denne gongen. Dei skulle frå Varaldsøy til Fitjar, og var innom Våge éi natt. Smellen førte...

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...