HODNANES FERJEKAI: Den nye ladestasjonen på Hodnanes skal vera klar før nyttår. Frå nyttår skal Fjord1 ta over drifta, med elferje. I sist veke var gravearbeidet i gang.
HODNANES FERJEKAI: Den nye ladestasjonen på Hodnanes skal vera klar før nyttår. Frå nyttår skal Fjord1 ta over drifta, med elferje. I sist veke var gravearbeidet i gang.

Her skal det koma ladestasjon

På Hodnanes er arbeidet med ladestasjonen til den nye elferja i full gang.
Publisert 25.09.2019 kl. 08.05.

Prosjektdirektør i Fjord1, Nils Kristian Berge seier at arbeidet på ferjekaien på Hodnanes skal vera ferdig før nyttår.

– Me er i gang med arbeidet til infrastrukturen på dei fleste kaiane på dei sambanda som me tek over frå 2020, seier Berge.

Dette gjeld samband som får elferjer frå nyttår. Nødvendig infrastruktur omfattar også bygging av ladetårn som ferjene kan kopla seg til.

Det er eit omfattande arbeid som skal gjerast på ferjekaien på Hodnanes. Gravearbeidet er allereie i gang. Det nye ladetårnet skal stå der instrumenthuset står i dag. Dette må difor flyttast. BKK på Tysnes har oppdraget med å føra fram straum til det nye anlegget.

Det er entreprenørfirma Hjelmen AS i Bergen som har fått oppdraget frå Fjord1 med å føra opp og gjera ferdig den nye ladestasjonen. Hjelmen AS har kontrakt med Fjord1 på bygging av ladestasjonar på alle sambanda som ferjeselskapet skal drifta frå 2020. På Krokeide er firmaet i avslutningsfasen med den nye ladestasjonen for ferja til Austevoll.

I sist veke var Tysnes Maskin AS i gang med graving på Hodnanes. Dei er innleigd av Hjelmen AS.


Siste saker Gå til framsida

Fekk ordførarbesøk på 100-årsdagen

I helga var det stor feiring på Reiso då Herborg Dalen feira sin hundrede fødselsdag. Med ope hus på søndag var det mange som tok turen innom for å gratulera den spreke jubilanten, inkludert ordførar Kåre Martin Kleppe.– På vegner av Tysnes kommune ynskjer eg å gratulera med dagen, og eg håpar at åra du har hatt på Tysnes har vore fine, sa ordføraren då han møtte 100-åringen.Han...

Inviterer til ei annleis gudsteneste

Tradisjonen tru vert det temagudsteneste i Onarheim kyrkje i samband med TV-aksjonen, som i år handlar om å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. – Slik som i fjor prøver me oss på ei litt annleis gudsteneste med både perler, strikketøy og songinnslag. Begge deler kan symbolisera verdigheit i møte med livet sine utfordringar. Nokre gonger mister me...

Ny ungdomsroman frå Ingelin Røssland

Ingelin Røssland si nye ungdomsbok OMG kom frå trykken for få dagar sidan, og Det Norske Samlaget skildrar romanen slik: «For Maria er livet ein grenselaus fest. Men festen tek bra°tt slutt då ho blir skyssa heim i politibil. Mora orkar ikkje meir, og Maria blir send til mormor med totalt mobilforbod. Hos mormor blir Maria fascinert av prestesonen Johannes, samtidig som ho har ein...

Valde nye utvalsmedlemmar og leiarar

Det nye kommunestyret gjekk inn for Ingrid Restad (Ap) som ny leiar i tenesteutvalet, medan Øystein Dalland (Sp) tek over leiarposisjonen i utval for landbruk/teknisk.