HODNANES FERJEKAI: Den nye ladestasjonen på Hodnanes skal vera klar før nyttår. Frå nyttår skal Fjord1 ta over drifta, med elferje. I sist veke var gravearbeidet i gang.
HODNANES FERJEKAI: Den nye ladestasjonen på Hodnanes skal vera klar før nyttår. Frå nyttår skal Fjord1 ta over drifta, med elferje. I sist veke var gravearbeidet i gang.

Her skal det koma ladestasjon

På Hodnanes er arbeidet med ladestasjonen til den nye elferja i full gang.
Publisert 25.09.2019 kl. 08.05.

Prosjektdirektør i Fjord1, Nils Kristian Berge seier at arbeidet på ferjekaien på Hodnanes skal vera ferdig før nyttår.

– Me er i gang med arbeidet til infrastrukturen på dei fleste kaiane på dei sambanda som me tek over frå 2020, seier Berge.

Dette gjeld samband som får elferjer frå nyttår. Nødvendig infrastruktur omfattar også bygging av ladetårn som ferjene kan kopla seg til.

Det er eit omfattande arbeid som skal gjerast på ferjekaien på Hodnanes. Gravearbeidet er allereie i gang. Det nye ladetårnet skal stå der instrumenthuset står i dag. Dette må difor flyttast. BKK på Tysnes har oppdraget med å føra fram straum til det nye anlegget.

Det er entreprenørfirma Hjelmen AS i Bergen som har fått oppdraget frå Fjord1 med å føra opp og gjera ferdig den nye ladestasjonen. Hjelmen AS har kontrakt med Fjord1 på bygging av ladestasjonar på alle sambanda som ferjeselskapet skal drifta frå 2020. På Krokeide er firmaet i avslutningsfasen med den nye ladestasjonen for ferja til Austevoll.

I sist veke var Tysnes Maskin AS i gang med graving på Hodnanes. Dei er innleigd av Hjelmen AS.


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...