REGULERINGSPLAN I BOKS: Fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv planlegg å laga djupvasskai til fiskebåten "Brennholm" på Skår kai. (Foto: Privat)
REGULERINGSPLAN I BOKS: Fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv planlegg å laga djupvasskai til fiskebåten "Brennholm" på Skår kai. (Foto: Privat)

Vedtok reguleringsplan for Skår kai

Kommunestyret vedtok den endelege reguleringsplanen for Skår kai, og planane om å etablera djupvasskai for havgåande fiskebåt.
Publisert 26.09.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.08.

– Det her er ei sak som har gått i mange år.

Slik innleia ordførar Kåre Martin Kleppe saka om reguleringsplan for Skår kai, då den var oppe til handsaming i kommunestyret tysdag. Han fortalde at det har vore ein lang prosess med å få denne saka i boks.

– Saka starta opp i førre kommunestyreperiode, med ynske om dispensasjon for å etablera djupvasskai på Skår. Den gongen var Tysnes kommune positiv til å gje dispensasjon, men Fylkesmannen sa nei i to omgangar, før settefylkesmannen gav endeleg avslag til dispensasjonen, sa Kleppe vidare.

Det er grunneigar og fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv som har fått utarbeidd planen. Han vil mellom anna byggja djupvasskai i området, som vil verta heimehamn for havfiskebåten «Brennholm».


Reguleringsplan

I staden for å gje dispensasjon vart den vidare vegen å laga ein reguleringsplan for området. I starten av 2019 vart planen lagt ut for offentleg ettersyn, og i høyringsrunden kom det mellom anna positive tilbakemeldingar frå Fylkesmannen.

– Det er ein reguleringsplan som ikkje er heilt i tråd med kommuneplanen slik som den ligg, men Fylkesmannen er likevel positiv til planen, sa Kleppe.

Det kom nokre motsegner til planen, mellom anna frå NVE som ville at kommunen skulle avklara skredfaren i området. Dette har kommunen ordna, og i forkant av møtet kom beskjeden om at NVE trekker si motsegn.


Nøgde politikarar

Den reviderte planen gjekk rett til kommunestyret tysdag, mellom anna fordi Kleppe ville at det sitjande kommunestyret skulle få vedta planen.

– Dette er ein plan som dette kommunestyret har jobba med, og derfor følte eg det var greitt å få den vedtatt før dette kommunestyret trer av og det nye kjem inn, sa ordføraren.

Ein av politikarane som uttrykte glede over å vedta planen, var Egil Bjarne Berge i Høgre. Han hadde sitt siste kommunestyremøte tysdag, og har i den siste perioden vore utvalsleiar i landbruk/teknisk.

– Denne saka har vore oppe i landbruk/teknisk iallefall tre gongar, og me har vore på synfaring to gongar. Når nye E39 ein gong kjem, så har dette blitt eit ryddig og forhåpentlegvis teneleg område for ny og eksisterande næring på Reksteren. No ligg planen klar, og det er berre til å setja spaden i jorda, sa ein nøgd Berge frå talarstolen.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?

I sist veke skjedde det igjen, for n’te gong. Ein fritidsbåt grunnstøytte på skjeret Horso, ved Gjerslingane, nord for ferjekaien i Våge. Fritidsbåten Risøy frå Varaldsøy med tre familiemedlemer Årvik om bord var dei uheldige denne gongen. Dei skulle frå Varaldsøy til Fitjar, og var innom Våge éi natt. Smellen førte...

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...