NYTT NÆRINGSOMRÅDE: Alsaker Fjordbruk har fått konsesjon til oppdrett av postsmolt på det nye næringsområdet Alsaker Brygge Sør. (Arkivfoto: våren 2019)
NYTT NÆRINGSOMRÅDE: Alsaker Fjordbruk har fått konsesjon til oppdrett av postsmolt på det nye næringsområdet Alsaker Brygge Sør. (Arkivfoto: våren 2019)

Har fått konsesjon til postsmolt på nytt næringsområde

– No byrjar detaljprosjekteringa av postsmoltanlegget på næringsområdet Alsaker Brygge Sør på Onarheim. Det melder Alsaker Fjordbruk på nettsida si.
Publisert 27.09.2019 kl. 09.19.

Planane om eit postsmoltanlegg på det nye næringsområdet Alsaker Brygge Sør har oppdrettskonsernet arbeidd med i lengre tid. I går, torsdag, kom det endelege løyvet. Då fekk Alsaker Fjordbruk tildelt postsmoltkonsesjon på Onarheim.

Ifølgje alsaker.no er det berre få veker sidan Mattilsynet godkjende ein produksjon på 17 millionar postsmolt på opptil 1 kilo på området. I vår gav Fylkesmannen utsleppsløyve på omsøkt volum basert på eit anlegg med RAS1-teknologi, der omlag 99% av vatnet går i resirkulering. I fjor haust gav NVE vassdragskonsesjon i Onarheimselvo til Alsaker Fjordbruk.

LES OGSÅ: Positive til meir utfylling i sjø


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...