NY OG BEDRE TELEFONILØYSING: Økonomikonsulent Bente Halvorsen Lunde og rådgjevar Richard Høie har jobba for å få på plass ny sentralbordløysing i kommunen, som gjer kontakten smidigare både for dei tilsette i kommunen og for private. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
NY OG BEDRE TELEFONILØYSING: Økonomikonsulent Bente Halvorsen Lunde og rådgjevar Richard Høie har jobba for å få på plass ny sentralbordløysing i kommunen, som gjer kontakten smidigare både for dei tilsette i kommunen og for private. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Ny sentralbordløysing i kommunen

Kommunen har gått over til mobilt sentralbord, og alle fasttelefonnummer er bytte ut med mobilnummer.
Publisert 27.09.2019 kl. 13.30.

– Me er i ein moderne tidsalder og vil bruka moglegheitene som finst, seier Richard Høie, rådgjevar i Tysnes kommune.

For litt over eitt år sidan starta prosjektet med å gå over frå fasttelefoni til mobilt sentralbord.

– Det blei ferdig no på fredag, og eg har hatt veldig flinke medhjelparar i prosjektet, seier Høie, som har vore prosjektleiar.

Han har fått hjelp av økonomikonsulent Bente Halvorsen Lunde, og personalrådgjevar Tonje Aakre, samt nokre i Telenor.

– Det gamle sentralbordet hadde sprengt kapasitet, så me var nøydd til å gjera noko, seier Halvorsen Lunde.

Den ny ordninga med mobilt sentralbord vil vera smidigare både for private og for tilsette i kommunen, ved at det skal bli lettare å nå alle på tvers av einingane.

– Me har fått ein app som gjer det lettare å kommunisera med kvarandre og finna kvarandre i heile kommunen. Dei på sentralbordet har oversikt over kor me er. I tillegg har me fått laga ein del telefonkøar på ulike avdelingar, seier Høie.

Gjennom appen har kommunen ein telefonliste over heile organisasjonen, og alle kan leggja inn tilgjengelegheitsstatus, som at ein sit i møte eller er ledig.

– Og får eg ein førespurnad eg ikkje kan svara på, kan eg sjølv setja over til rette vedkomande, avsluttar Høie.

Hovudnummeret til sentralbord og legekontor blir som før. Oppdatert telefonliste ligg på Tysnes kommune si heimeside.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?

I sist veke skjedde det igjen, for n’te gong. Ein fritidsbåt grunnstøytte på skjeret Horso, ved Gjerslingane, nord for ferjekaien i Våge. Fritidsbåten Risøy frå Varaldsøy med tre familiemedlemer Årvik om bord var dei uheldige denne gongen. Dei skulle frå Varaldsøy til Fitjar, og var innom Våge éi natt. Smellen førte...

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...