ETABLERER SMÅDYRKONTOR: Kristin S. Gjerde i Tysnes Veterinærkontor AS har trua på at veterinærdekninga på Tysnes vil bli betre no som dei satsar på auka bemanning og faste opningstider to dager i veka. (Begge foto: Ella Sandra Dahl Berland)
ETABLERER SMÅDYRKONTOR: Kristin S. Gjerde i Tysnes Veterinærkontor AS har trua på at veterinærdekninga på Tysnes vil bli betre no som dei satsar på auka bemanning og faste opningstider to dager i veka. (Begge foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Snart opnar nytt veterinærkontor på Tysnes

Tysnes Veterinærkontor har fått nytt lokale i Uggdal, og målet er å få kontoret i stand innan 1. oktober.
Publisert 27.09.2019 kl. 06.00.

Bedrifta er eigd av Kristin S. Gjerde og Martin Aarseth, og den 1. september overtok dei lokalet der det gamle Nav-kontoret heldt til før, og starta med ein gong med ombygging og innreiing. Planen er å halda kontoret ope fast to dagar i veka, og veterinærane har trua på at veterinærdekninga vil bli betre på Tysnes.

– Men eg har hjartet litt i halsen. Det er store kostnadar ved å etablera noko slikt, seier Kristin, og ramsar mellom anna opp røntgenkamera, blodanalyseapparat og ultralyd.

– Berre eit undersøkingsbord kostar 20.000 kroner. Me har vore så heldige at fylket har støtta oss med 350.000. Det er fantastisk, og hjelper veldig. Men 350.000 får raskt bein å gå på, ler ho.

For tida er det elektrikar og rørleggjar på plass, før dei tar ein dugnadsrunde for å måla ferdig og setja opp kjøken og anna.


Fleire tilsette

Det står òg att å gjera ferdig puslespelet på vakter, for å sikra ei god drift.

– No har me avtale med to stykk, og det er mogleg at me får inn ein tredje. Antonia Hermannsdottir skal ta nokre vakter hist og pist, og Janne Eikeland skal ta nokre helgevakter, medan eg og Martin skal administrera, seier Kristin.

– Viss me skal halda kontoret ope to dagar i veka, er det nødvendig at me knyter til oss éin tilsett til, som skal vera her anten måndag eller onsdag. Målet er at me har éin på vakt her, og to som er ute, fortel ho der me står i det nye lokalet.

Ho håpar òg at økonomien tillèt at dei kan skaffa seg ein assistent som kan hjelpa ved til dømes anestesi.


Sikrar økonomien

No som veterinærkontoret blir eit føretak, ser veterinærane på det som eit godt oppstartstiltak å la driftstilskotet frå Tysnes kommune tilkoma føretaket direkte. Tilskotet til Tysnes blei tidlegare betalt ut direkte til veterinæren som ein månadleg sum.

– Det me no tenkjer er å tildela tilskotet prosentvis etter kor mykje dei forskjellige jobbar på Tysnes, seier Kristin.

Kommunen er pliktig til å ha veterinær tilgjengeleg for produksjonsdyr av folkehelseomsyn.

– No er det berre sju melkebruk igjen på Tysnes. No som det er såpass lite stordyrdrift, må ein på eit anna vis få til ein økonomisk berekraft. Men det er ikkje berre difor me driv med smådyr. Eg hadde ikkje jobba med smådyr om eg ikkje hadde likt det, smiler Kristin.


Mykje arbeid

At det er få stordyr gir dei ikkje akkurat mindre arbeid, for veterinærane har eit enormt område å dekkja. I helgar og på natt er det berre éin veterinær på vakt frå Reksteren til Samnanger. No som dei er litt underbemanna fram til alt kjem opp og går, deler Kristin og Martin heile området dagleg.

– Eg bur eigentleg i Fana, men eg pleier å overnatta her når eg har nattevakt, for eg tør ikkje noko anna, seier Kristin.

Nattevakt er kvilande, som vil seia at veterinærane søv, men har vakttelefon tilgjengeleg viss det skulle skje noko akutt.

– Har du dyr sjølv?

– Eg har to kattar, ein hund, 30 sauer, tre nesten vaksne born og ein mann, svarar ho.

– Korles lever du?

– Spør han eg er gift med, ler ho.


NYTT LOKALE: Den 1. september overtok veterinærane lokalet der det gamle Nav-kontoret tidlegare heldt til, og målet er å bli ferdig med oppussing innan 1. oktober.
NYTT LOKALE: Den 1. september overtok veterinærane lokalet der det gamle Nav-kontoret tidlegare heldt til, og målet er å bli ferdig med oppussing innan 1. oktober.

Siste saker Gå til framsida

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...