OPEN KVELD: Komande måndag inviterer Onarheim idrettslag til kveldsmat og omvising i skihytta ved Løkjen.
OPEN KVELD: Komande måndag inviterer Onarheim idrettslag til kveldsmat og omvising i skihytta ved Løkjen.

Inviterer born og vaksne til kveldsmat i varmestova

Komande måndag inviterer Onarheim idrettslag til kveldsmat i varmestova i skianlegget i Solheimsdalen.
Publisert 28.09.2019 kl. 15.00.

– Folk frå heile øya er velkomne til å ta turen, seier Morten Nordal, leiar i Onarheim idrettslag.

– Målet er å motivera til tur, og at folk skal koma seg ut i frisk luft, legg han til.

Målgruppa er fyrst og fremst skuleelevar og barnehagebarn.

– Og så håpar me at dei tek foreldra med seg, og legg kveldsturen til skianlegget, legg han til.

Varmestova blir open for omvising, i tillegg til at det blir servert kveldsmat.

Nordal fortel at idrettslaget legg opp til at folk skal setja bilane frå seg på parkeringsplassen, og gå derifrå og innover.

– Kanskje kan ein kombinera kveldsmaten med ein tur rundt skiløypa, eller ein tur inn til Grovatnet. Og er det nokon som vil ta turen frå Dalen til varmestova, så kan ein sjølvsagt det, informerer han.

Dette er fyrste gongen varmestova blir open for omvising etter innviinga i sommar.

– Blir det fint ver utover hausten, har me mål om å ha open dag ein søndag seinare i haust, seier han.

Nordal ser føre seg at skular og barnehagar på Tysnes skal kunna nytta varmestova til ein undervisningsdag i fjellet på Tysnes, viss dei ynskjer det. Difor vil dei no visa fram anlegget.

– Ja, me vil visa fram kor flott det er blitt. Og når me i tillegg har fått støtte frå kraftlaget til arrangementet, så vil me også servera kveldsmat til dei som kjem. Eg håpar det blir mange, seier han.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Det er no me lyt stå saman!

Folket på øyane har alltid stått saman når det bles opp til storm. Skulder ved skulder har me stått han av, og det skal me gjera også denne gongen. Kriser får fram det beste i bygdefolk. Ein seier ikkje lenger eg, no er det oss.Det er viktigare enn nokon gong at folk hjelper kvarandre, og at me alle bidreg med det me kan. Om alle gjer litt, så blir det så mykje lettare for alle saman.