OPEN KVELD: Komande måndag inviterer Onarheim idrettslag til kveldsmat og omvising i skihytta ved Løkjen.
OPEN KVELD: Komande måndag inviterer Onarheim idrettslag til kveldsmat og omvising i skihytta ved Løkjen.

Inviterer born og vaksne til kveldsmat i varmestova

Komande måndag inviterer Onarheim idrettslag til kveldsmat i varmestova i skianlegget i Solheimsdalen.
Publisert 28.09.2019 kl. 15.00.

– Folk frå heile øya er velkomne til å ta turen, seier Morten Nordal, leiar i Onarheim idrettslag.

– Målet er å motivera til tur, og at folk skal koma seg ut i frisk luft, legg han til.

Målgruppa er fyrst og fremst skuleelevar og barnehagebarn.

– Og så håpar me at dei tek foreldra med seg, og legg kveldsturen til skianlegget, legg han til.

Varmestova blir open for omvising, i tillegg til at det blir servert kveldsmat.

Nordal fortel at idrettslaget legg opp til at folk skal setja bilane frå seg på parkeringsplassen, og gå derifrå og innover.

– Kanskje kan ein kombinera kveldsmaten med ein tur rundt skiløypa, eller ein tur inn til Grovatnet. Og er det nokon som vil ta turen frå Dalen til varmestova, så kan ein sjølvsagt det, informerer han.

Dette er fyrste gongen varmestova blir open for omvising etter innviinga i sommar.

– Blir det fint ver utover hausten, har me mål om å ha open dag ein søndag seinare i haust, seier han.

Nordal ser føre seg at skular og barnehagar på Tysnes skal kunna nytta varmestova til ein undervisningsdag i fjellet på Tysnes, viss dei ynskjer det. Difor vil dei no visa fram anlegget.

– Ja, me vil visa fram kor flott det er blitt. Og når me i tillegg har fått støtte frå kraftlaget til arrangementet, så vil me også servera kveldsmat til dei som kjem. Eg håpar det blir mange, seier han.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...