PÅ HODNANES: I lengre tid har denne bilen teke opp ein parkeringsplass på ferjekaien. Statens vegvesen vil prøva å finna eigaren.
PÅ HODNANES: I lengre tid har denne bilen teke opp ein parkeringsplass på ferjekaien. Statens vegvesen vil prøva å finna eigaren.

Avskilta bil tek opp offentleg parkeringsplass

Ein avskilta bil ved ferjekaien på Hodnanes tek opp plass for reisande og ferjemannskapet.
Publisert 01.10.2019 kl. 15.00.

Ein avskilta blå Volkswagen Polo personbil har i lengre tid stått parkert ved ferjekaien på Hodnanes. Der tek bilen opp parkeringsplass for både tilsette på ferja, og for reisande som vil setja bilen att på Hodnanes.

Det er ferjemannskapet på MF Folgefonn som har tipsa «Tysnes» om saka.

I desse dagar er det ekstra knapt med parkeringsplassar på ferjekaien. Arbeidet med den nye ladestasjonen er i full gang, og det området tilsette på ferja tidlegare har nytta til parkering, er no anleggsområde.

Både ferjemannskap frå Tysnes, som det er fleire av på MF Folgefonn og pendlarar og andre reisande må difor bruka den same parkeringsplassen langs oppstillingsfilene på kaien.

Det er ein av desse plassane som den avskilta bilen står på.

Lensmann Terje Sperrevik opplyser til «Tysnes» at det er eigar av parkeringsplassen som bør ta opp saka.

Vidar Tveiterås i Statens vegvesen fortel at det er Hordaland fylkeskommune som eig kaiområdet på Hodnanes.

– Dette er ei sak som me vil følgja opp. Me vil prøva å finna ut kven som er eigar av bilen, seier Tveiterås.

Tveiterås fortel at Statens vegvesen har teke hand om liknande saker tidlegare, på andre ferjekaiar.

– Bileigar vil få melding om at bilen må fjernast. Viss ikkje det blir gjort, vil bilen bli fjerna for eigar si rekning. Det vil skje i regi av vegvesenet eller politiet, seier han.


Siste saker Gå til framsida