NY PLASSERING: I morgontimane tysdag blei dette naustet flytta litt nærmare Mandelhuset.
NY PLASSERING: I morgontimane tysdag blei dette naustet flytta litt nærmare Mandelhuset.

Svevande naust i Våge

Tysdag føregjekk det ein lyfteoperasjon i Våge som fanga mange si merksemd.
Publisert 02.10.2019 kl. 13.07.

Mandelhuset har inngått ein avtale om å kjøpa halve nabotomta, og får med det eit naust i si eige. Tysdag sytte Samba Marin og Andersland Bygg for at naustet blei flytta nokre meter nærmare restauranen – ein prosess som fekk mange bilistar og forbipasserande til å stoppa opp.

Samba Marin stilte med stor krane frå sjøsida, og fekk til slutt fullført lyftet ved hjelp av kranebil frå Andersland.

Naustet såg ut til å koma heilskinna fram til si nye plassering.

Dagleg leiar på Mandelhuset, Patrick Madsen, fortel at naustet etter kvart skal innlemmast i drifta.

– No i første omgang skal me «pussa opp» naustet, skifta litt kledning, vøla taket og måla det.

Madsen er glad for at Mandelhuset har fått sikra seg meir areal, og peikar samstundes på viktigheita av å ta vare på naustet for kystkulturen og lokalhistoria sin del.

– Tanken er at det framleis skal vera eit naust i stilen, og at det skal vera eit supplerande tilbod til dei andre lokala me har. Men det er viktig at me bevarer naustet som eit naust, og at grindabygget får vist seg fram på innsida. Utvendig ser me føre oss ei blanding mellom hage og «lounge», ein bakgård for avslapping og kos.

– Me kjem nok til å konkretisera konseptet endå meir, men fyrst må me bli ferdig med det praktiske kring tomta, sluttar Madsen.FØREBUINGAR: Mange var involvert i arbeidet med å flytta naustet. Her er Samba Marin-tilsette i gang med å festa stropper.
FØREBUINGAR: Mange var involvert i arbeidet med å flytta naustet. Her er Samba Marin-tilsette i gang med å festa stropper.
PÅ PLASS: Naustet skal etter kvart innlemmast i Mandelhuset si drift.
PÅ PLASS: Naustet skal etter kvart innlemmast i Mandelhuset si drift.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kor lang tid skal det gå før undervass-skjera ved Horso blir merka?

I sist veke skjedde det igjen, for n’te gong. Ein fritidsbåt grunnstøytte på skjeret Horso, ved Gjerslingane, nord for ferjekaien i Våge. Fritidsbåten Risøy frå Varaldsøy med tre familiemedlemer Årvik om bord var dei uheldige denne gongen. Dei skulle frå Varaldsøy til Fitjar, og var innom Våge éi natt. Smellen førte...

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...