FJELLET LOKKAR: Det er berre å koma seg ut i tysnesnaturen og nyta dei flotte haustfargane. Her frå Tverrelva nær Gjerstadstølen. (Foto: Camilla Korsnes)
FJELLET LOKKAR: Det er berre å koma seg ut i tysnesnaturen og nyta dei flotte haustfargane. Her frå Tverrelva nær Gjerstadstølen. (Foto: Camilla Korsnes)

Leiar: Tysnes er ein god plass å bu heile året

Publisert 03.10.2019 kl. 17.00.

Det kan gå mot ei strålande oktoberhelg på Tysnes. Ekstra kjekt er det at haustferien til skuleelevane opnar med solrike dagar.

Skyene og regnveret som har lagt over Tysnes den siste tida skal ifølgje yr.no vera over for denne gongen, i alle fall for nokre dagar. Alt i går føremiddag, då arbeidet med haustavisa var i sluttspurten i redaksjonslokala, kunne me konstatera sol og tørr veg. Ifølgje yr.no skal det bli sol og fint ver vidare framover til over helga. Ekstra fint, med heilt klår sol, skal det bli både fredag og søndag, skal me tru yr.no. Ei slik vermelding lovar godt for eit aktivt friluftsliv på denne tida på året med flotte fargar i Tysnes-naturen. Det er ikkje vanskeleg å slå fast at hausten er er ei flott tid på Tysnes, når naturen viser seg frå si beste side.

Det er ikkje berre om sommaren at det er liv og røre på Tysnes. I avisa i dag kan me lesa om oktobermarknad i Våge komande laurdag, og om gode tilbod i butikkane. På marknadsdagen skal det også vera ei rekkje lokale utstillarar i sentrum. Me kan også lesa om ekstra aktivitetar på OnarTun, med ansiktsmåling og skattejakt komande laurdag.

Det er positivt at det lokale næringslivet viser seg fram på denne måten. Og ekstra kjekt er det at dette skjer i tilknyting til helg og haustferie, på ei tid som det vanlegvis er mykje tilreisande ferieturistar i hus og hytter. Og når det i tillegg også er meldt fint ver, så er det å håpa at folk stiller opp, både fastbuande og tilreisande.

Tysnes er ein kommune der det skjer ting, også utanom sommarsesongen. Ikkje berre for dei fastbuande, men og for alle som kjem reisande for å nyta av det Tysnes kan by på. I avisa i dag kan me lesa om den ivrige hjortejegeren Vidar Bakken, som reiser heilt frå Lier utanfor Drammen for å delta på hjortejakta på Tysnes. Han er eigar av eit lite småbruk, og brukar Tysnes store delar av året. I ei anna sak i avisa kan me lesa om soppentusiast Reidun Myklebust, som bur på Stord, men har ferieplass i Hålandsneset og brukar Tysnes også denne tida av året.

Sist helg var det stor husflidsmesse på Tysnes. Det lokale husflidslaget er eit aktivt lag, og messene som dei skipar til annakvart år er populære langt utover kommunegrensa. Måndag kveld skipa idrettslaget på Onarheim til kveldsmattur spesielt retta mot barnehage- og skuleborn. Og for dei eldre var det eldredag i Uggdal tysdag ettermidag. Desse tre arrangementa dei siste dagane vitnar om god breidde i lagslivet i kommunen vår.

Me kan også lesa som tre unge tilflyttarar frå bergensområdet; to frisørar med fagbrev som har fått seg jobb på Carisma i Våge, Helena Dale som flytta til Ølve og Alexandra Kongsvik til Våge. Den tredje unge tilflyttaren me kan lesa om er Maren Leite, som har kjøpt seg hus i Våge. Og me kan lesa om Anne-Marit og Svenn Audun Frugård, som blir to av dei fyrste som skal flytta inn i det nye byggjefeltet Krokjen med utsikt over Våge.

Tysnes er vide kjent utover heile landet som ein attraktiv feriekommune. Me som bur her veit at det er liv og røre også utanom sommarsesongen. Tysnes er ein god plass å bu heile året. Og ledige stillingar er det også i lokalsamfunnet vårt: Tysnes kommune har fleire ledige stillingar, det same har Alsaker Fjordbruk. Det kan ein også lesa om i «Tysnes».

Til de som vurderer å flytta: Velkomen til Tysnes.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...