FJELLET LOKKAR: Det er berre å koma seg ut i tysnesnaturen og nyta dei flotte haustfargane. Her frå Tverrelva nær Gjerstadstølen. (Foto: Camilla Korsnes)
FJELLET LOKKAR: Det er berre å koma seg ut i tysnesnaturen og nyta dei flotte haustfargane. Her frå Tverrelva nær Gjerstadstølen. (Foto: Camilla Korsnes)

Leiar: Tysnes er ein god plass å bu heile året

Publisert 03.10.2019 kl. 17.00.

Det kan gå mot ei strålande oktoberhelg på Tysnes. Ekstra kjekt er det at haustferien til skuleelevane opnar med solrike dagar.

Skyene og regnveret som har lagt over Tysnes den siste tida skal ifølgje yr.no vera over for denne gongen, i alle fall for nokre dagar. Alt i går føremiddag, då arbeidet med haustavisa var i sluttspurten i redaksjonslokala, kunne me konstatera sol og tørr veg. Ifølgje yr.no skal det bli sol og fint ver vidare framover til over helga. Ekstra fint, med heilt klår sol, skal det bli både fredag og søndag, skal me tru yr.no. Ei slik vermelding lovar godt for eit aktivt friluftsliv på denne tida på året med flotte fargar i Tysnes-naturen. Det er ikkje vanskeleg å slå fast at hausten er er ei flott tid på Tysnes, når naturen viser seg frå si beste side.

Det er ikkje berre om sommaren at det er liv og røre på Tysnes. I avisa i dag kan me lesa om oktobermarknad i Våge komande laurdag, og om gode tilbod i butikkane. På marknadsdagen skal det også vera ei rekkje lokale utstillarar i sentrum. Me kan også lesa om ekstra aktivitetar på OnarTun, med ansiktsmåling og skattejakt komande laurdag.

Det er positivt at det lokale næringslivet viser seg fram på denne måten. Og ekstra kjekt er det at dette skjer i tilknyting til helg og haustferie, på ei tid som det vanlegvis er mykje tilreisande ferieturistar i hus og hytter. Og når det i tillegg også er meldt fint ver, så er det å håpa at folk stiller opp, både fastbuande og tilreisande.

Tysnes er ein kommune der det skjer ting, også utanom sommarsesongen. Ikkje berre for dei fastbuande, men og for alle som kjem reisande for å nyta av det Tysnes kan by på. I avisa i dag kan me lesa om den ivrige hjortejegeren Vidar Bakken, som reiser heilt frå Lier utanfor Drammen for å delta på hjortejakta på Tysnes. Han er eigar av eit lite småbruk, og brukar Tysnes store delar av året. I ei anna sak i avisa kan me lesa om soppentusiast Reidun Myklebust, som bur på Stord, men har ferieplass i Hålandsneset og brukar Tysnes også denne tida av året.

Sist helg var det stor husflidsmesse på Tysnes. Det lokale husflidslaget er eit aktivt lag, og messene som dei skipar til annakvart år er populære langt utover kommunegrensa. Måndag kveld skipa idrettslaget på Onarheim til kveldsmattur spesielt retta mot barnehage- og skuleborn. Og for dei eldre var det eldredag i Uggdal tysdag ettermidag. Desse tre arrangementa dei siste dagane vitnar om god breidde i lagslivet i kommunen vår.

Me kan også lesa som tre unge tilflyttarar frå bergensområdet; to frisørar med fagbrev som har fått seg jobb på Carisma i Våge, Helena Dale som flytta til Ølve og Alexandra Kongsvik til Våge. Den tredje unge tilflyttaren me kan lesa om er Maren Leite, som har kjøpt seg hus i Våge. Og me kan lesa om Anne-Marit og Svenn Audun Frugård, som blir to av dei fyrste som skal flytta inn i det nye byggjefeltet Krokjen med utsikt over Våge.

Tysnes er vide kjent utover heile landet som ein attraktiv feriekommune. Me som bur her veit at det er liv og røre også utanom sommarsesongen. Tysnes er ein god plass å bu heile året. Og ledige stillingar er det også i lokalsamfunnet vårt: Tysnes kommune har fleire ledige stillingar, det same har Alsaker Fjordbruk. Det kan ein også lesa om i «Tysnes».

Til de som vurderer å flytta: Velkomen til Tysnes.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Fekk ordførarbesøk på 100-årsdagen

I helga var det stor feiring på Reiso då Herborg Dalen feira sin hundrede fødselsdag. Med ope hus på søndag var det mange som tok turen innom for å gratulera den spreke jubilanten, inkludert ordførar Kåre Martin Kleppe.– På vegner av Tysnes kommune ynskjer eg å gratulera med dagen, og eg håpar at åra du har hatt på Tysnes har vore fine, sa ordføraren då han møtte 100-åringen.Han...

Inviterer til ei annleis gudsteneste

Tradisjonen tru vert det temagudsteneste i Onarheim kyrkje i samband med TV-aksjonen, som i år handlar om å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. – Slik som i fjor prøver me oss på ei litt annleis gudsteneste med både perler, strikketøy og songinnslag. Begge deler kan symbolisera verdigheit i møte med livet sine utfordringar. Nokre gonger mister me...

Ny ungdomsroman frå Ingelin Røssland

Ingelin Røssland si nye ungdomsbok OMG kom frå trykken for få dagar sidan, og Det Norske Samlaget skildrar romanen slik: «For Maria er livet ein grenselaus fest. Men festen tek bra°tt slutt då ho blir skyssa heim i politibil. Mora orkar ikkje meir, og Maria blir send til mormor med totalt mobilforbod. Hos mormor blir Maria fascinert av prestesonen Johannes, samtidig som ho har ein...