SOSIALT OG KULTURELT: Denne gjengen hamna tilfeldigvis på same bord under musikkquizen til Tysnes Musikklag fredag kveld på Mandelhuset. F.v. Vibeke Sælen, Svein og Aud Kari Økland, Monica D. Epland, Magne Døssland, Synnøve U. Sundal og René Sundal. (Alle foto: Ella Sandra Dahl Berland)
SOSIALT OG KULTURELT: Denne gjengen hamna tilfeldigvis på same bord under musikkquizen til Tysnes Musikklag fredag kveld på Mandelhuset. F.v. Vibeke Sælen, Svein og Aud Kari Økland, Monica D. Epland, Magne Døssland, Synnøve U. Sundal og René Sundal. (Alle foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Kultur og hjernetrim på same kveld

– Det kunne godt ha vore fleire her, sidan musikklaget har sparka i gang eit så flott arrangement.
Publisert 05.10.2019 kl. 10.00.

Kommentaren kjem frå Vibeke Sælen, som fekk med seg musikkquiz med Tysnes Musikklag på Mandelhuset fredag kveld.

– Musikklaget er fantastisk flinke, og dei fortener eit godt publikum, meiner ho.


Viktig med kulturarrangement

Vibeke har vore på nokre av dei andre quizane på Mandelhuset i år, men denne var annleis.

– Dette er musikklaget sin quiz, så me er ikkje heilt sikker på korleis dette ender. Det gjenstår å sjå, seier ho med eit smil.

– Men det her er litt meir kulturelt. Så når me går herifrå i kveld, går me heim med godt kulturelt påfyll, held ho fram. Ho synest det er flott at Mandelhuset satsar på kulturelle arrangement.

– Det er viktig for lokalsamfunnet. Me har utruleg mange flinke folk her på øya, og det er viktig at folk får visa seg fram på arenaer som dette. At det fins tre korps på denne litle øya, seier jo sitt, argumenterer ho.


Brukte fredagskvelden riktig

Vibeke har ei dotter som spelar i musikklaget. Det same har Synnøve og René Sundal, som kom primært for å høyra musikken.

– Dei som ikkje kom, har gått glipp av fantastisk musikk. Dette er ein fin måte å nytta fredagskvelden, seier dei.

– Og me likar quiz, sjølv om det var vanskelege spørsmål. Heldigvis har me eit godt lag, der me utfyller kvarandre, held dei fram.


Nye bekjentskap

Dei hamna tilfeldigvis på det same bordet som Vibeke, noko alle drog nytte av.

– Det er ikkje alt som kunnskapen i bakhovudet strekkjer til for å svara på, men det er heller ikkje hovudpoenget med å vera her, ler Vibeke.

Ho synest det var utruleg kjekt å bli kjent med nye folk i ulike aldrar.

– Då har me forskjellig kunnskap å komma med. Og ikkje minst det sosiale. Det var kjekt å bli kjent med nye sambygdingar, avsluttar ho.


VERDSETT: Fleire skraut av kulturarrangementet til Tysnes Musikklag, der dei baud på musikalske innslag, hjernetrim, spenning og premiar.
VERDSETT: Fleire skraut av kulturarrangementet til Tysnes Musikklag, der dei baud på musikalske innslag, hjernetrim, spenning og premiar.
MULTITASKA: Yngve Nikolaisen var dirgent for Tysnes Musikklag under Musikkquizzen, men hadde òg i oppgåve å dirigera publikum gjennom quizen.
MULTITASKA: Yngve Nikolaisen var dirgent for Tysnes Musikklag under Musikkquizzen, men hadde òg i oppgåve å dirigera publikum gjennom quizen.

Siste saker Gå til framsida

Fekk ordførarbesøk på 100-årsdagen

I helga var det stor feiring på Reiso då Herborg Dalen feira sin hundrede fødselsdag. Med ope hus på søndag var det mange som tok turen innom for å gratulera den spreke jubilanten, inkludert ordførar Kåre Martin Kleppe.– På vegner av Tysnes kommune ynskjer eg å gratulera med dagen, og eg håpar at åra du har hatt på Tysnes har vore fine, sa ordføraren då han møtte 100-åringen.Han...

Inviterer til ei annleis gudsteneste

Tradisjonen tru vert det temagudsteneste i Onarheim kyrkje i samband med TV-aksjonen, som i år handlar om å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. – Slik som i fjor prøver me oss på ei litt annleis gudsteneste med både perler, strikketøy og songinnslag. Begge deler kan symbolisera verdigheit i møte med livet sine utfordringar. Nokre gonger mister me...