PÅ BÅT: Sjølv om sjømannen Alexander Gjerstad Kleppe gjerne skulle sett at båten han jobbar på hadde oppdrag, kunne ikkje båten lege i opplag på ein betre stad.
PÅ BÅT: Sjølv om sjømannen Alexander Gjerstad Kleppe gjerne skulle sett at båten han jobbar på hadde oppdrag, kunne ikkje båten lege i opplag på ein betre stad.

Med båten til kai i Nedrevåge, kan Alexander både jobba og bu heime

På den nye Alsaker-kaien i Nedrevåge ligg «North Sea Atlantic» i opplag. Blant dei 16 som er om bord, er tysnesingen Alexander Gjerstad Kleppe.
Publisert 06.10.2019 kl. 17.00.

– Det er synd at me ikkje har oppdrag, men når me fyrst ligg i opplag så er det jo veldig gunstig for meg at me ligg her, fortel Alexander Gjerstad Kleppe.

I snart to veker har skipet «North Sea Atlantic», eigd av Austevoll-rederiet «North Sea Shipping AS», lege i opplag ved den nye Alsaker-kaien i Nedrevåge. Om bord jobbar tysnesingen Alexander, som dermed er inne i ein arbeidsperiode utanom det vanlege.

– Det betyr at eg kan dra heim og sjå familien kvar dag, fortel Alexander, som er far til to døtre på fem og tre år.


Stort sett på oppdrag

Å liggja i opplag er også nytt for sjømannen frå Tysnes.

– Det er fyrste gong i mine fem år på båten at me ikkje har nokre jobbar, fortel han.

Skipet kan no verta liggjande i Nedrevåge fram til månadsskiftet februar/mars, før nye jobbar ventar.

– Då er me fullbooka to år fram i tid igjen, seier Alexander.

Han fortel likevel at dei må vera klare på kort varsel dersom det plutseleg skulle dukka opp oppdrag.

– Det er det arbeidsdagane består av no, å halda båten klar, så me kan ta nye jobbar på kort varsel.

I tillegg til Alexander sin båt, skal også eit anna av rederiet sine skip liggja til kai i Nedrevåge i tida framover. Det hakket større skipet «North Sea Giant», kjem i midten av oktober og skal liggja fram til mai, dersom det ikkje dukkar opp nye oppdrag.


Undervassarbeid

Den totalt 144 meter lange «North Sea Atlantic» er eit skip av typen «Multipurpose Offshore Construction Vessel». Det betyr at båten kan utføra ei rekkje ulike undervassjobbar, ned mot heile 3.000 meter djupne.

– Me har to stykk ROV (fFjernstyrte undervassfarkostar, journ. merk.) om bord, som kan brukast til ulikt arbeid på store djupner, fortel Alexander.

Arbeidet rettar seg stort sett mot oljenæringa, og inneber alt frå kabelnedlegging til reparasjonar på sjøbotn. Båten har hatt oppdrag i store delar av verda, inkludert Australia og utanfor Afrika. I løpet av dei neste åra går turen blant anna til Israel og Trinidad.


Trivst som sjømann

– Det var aldri slik at eg gjekk og planla at eg skulle enda opp som styrmann på båt då eg var liten, fortel Alexander.

Vegen fram til styrmannjobben vart til undervegs.

– Det var mykje som hende tilfeldig. Etter ungdomsskulen visste eg ikkje heilt kva eg skulle bli, så eg enda opp på mekanisk på vidaregåande. Etter det enda eg opp på sjøfart i Bergen og to år i lære. Deretter var det i militæret før eg gjekk fagskule på Austevoll.

Han enda til slutt opp i Austevoll-rederiet, og har arbeidd der i fem år. Han fortel at det er godt arbeidsmiljø om bord i båten, som medan dei ligg i opplag har eit mannskap på 16.

– Kjemien er god og me er ein samansveisa gjeng, seier han.

Som styrmann jobbar ein 12 timar kvar dag, og ein er alltid to styrmenn på brua samtidig når båten er i operasjonar ute på felt.

– Når me er på oppdrag så går dagane stort sett til jobbing, soving, trening og eting, seier Alexander.

Han fortel at han prøver å bruka mykje tid i treningsrommet på skipet.

– Me sit mykje stille når me er på arbeid, så då føler eg det er viktig å bruka tid i gymmen også, seier han.


Mykje vekke

Livet som sjømann betyr at det ein er mykje vekke, noko som kan bety mykje når ein har småbarn slik Alexander har.

– Dei er såpass unge at dei ikkje har så mykje tidsbegrep endå, men det vil nok by på større utfordringar når dei vert eldre.

Sjølv merker han det mest den fyrste og siste veka av firevekersperiodane.

– Den fyrste veka er den verste, så er dei neste to vekene meir rutineprega. Den siste veka går derimot veldig seint når ein ventar på å få reisa heim, fortel Alexander.

– Det går greitt å vera vekke fire veker om gongen. Eg både ringer og har videosamtalar med dei heime ofte, men eg går jo glipp av ein del ting, seier han vidare.

Skiftordninga inneber fire veker om bord på båten, og fire veker heime.

– Ein går glipp av halvparten som skjer, skyt kollega Peter Sørvig inn.


Alt ein treng

«Tysnes» sin utsende journalist får seg ein omvising i det store skipet. Heilt frå brua på toppen til lugarane, kantina, og helikopterdekket lengre nede. Båten har eige styrkerom, hospital, kinosal og fleire opphaldsrom.

– Her har ein alt ein treng, seier Alexander.


STYRMENN: Som styrmann vert det mange timar i navigatørstolen for Alexander og kollega Peter Sørvig når båten er ute på havet.
STYRMENN: Som styrmann vert det mange timar i navigatørstolen for Alexander og kollega Peter Sørvig når båten er ute på havet.
ROV: Båten er utstyrt med to slike undervassfarkostar, som kan brukast til mykje ulikt arbeid, heilt ned mot 3.000 meters djupne.
ROV: Båten er utstyrt med to slike undervassfarkostar, som kan brukast til mykje ulikt arbeid, heilt ned mot 3.000 meters djupne.
TRENING: I ein jobb med mykje stillesitting, er Alexander oppteken av å bruka tid i styrkerommet på båten.
TRENING: I ein jobb med mykje stillesitting, er Alexander oppteken av å bruka tid i styrkerommet på båten.
LOUNGE: Båten er utstyrt med alt som trengst, inkludert ei rekkje opphaldsrom for mannskapet.
LOUNGE: Båten er utstyrt med alt som trengst, inkludert ei rekkje opphaldsrom for mannskapet.

Siste saker Gå til framsida

Deltok på høyring på Stortinget

Kåre Martin Kleppe fekk lufta tankar om ferjetilbodet i distrikta på Stortinget.– Det gjekk veldig bra, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.Tysdag var han i Oslo, med sjølvaste Stortinget som destinasjon. Kommunal- og forvaltningskomitéen hadde open høyring i saka «tiltak for ein bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge».Der fekk Kleppe og Austevoll-ordførar Morten Storebø...

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.