NY TYSNESING: Maren Leite trivst godt med å ha flytta til Tysnes, og jobbar no saman med kommunen med å få på plass ein hundepark.
NY TYSNESING: Maren Leite trivst godt med å ha flytta til Tysnes, og jobbar no saman med kommunen med å få på plass ein hundepark.

Stortrivst med landleg idyll

Maren Leite flytta «heim» til Tysnes, og starta med ein gong arbeidet med å få både hundeklubb og hundepark på beina.
Publisert 06.10.2019 kl. 13.00.

– Kvilepulsen er 20 hakk lågare her enn i byen, fortel Maren Leite.

Etter å ha budd fleire år i Bergen, tok ho i vår steget og flytta til Tysnes, noko ho absolutt ikkje har angra på.

– Det er flott å berre kunna gå ut døra heime, og «plutseleg» vera på Ilefjellet, fortel ho med eit smil.


Nær familie

Maren fortel at det var fleire grunnar til at ho ville busetja seg på Tysnes.

– Eg måtte setja meg ned og tenka på kva eg faktisk ynskjer og kva som gjer meg lykkeleg, og då fann eg ut at det var riktig å flytta til Tysnes. Her har ein nærleik til sjø og fjell, i tillegg til at det er nærmare familie og slekt, seier ho.

– Å berre koma heim frå jobb, kjennast nesten som å reisa på ferie, fortel ho vidare.

Maren trivst godt med valet, og med freden og roa ho opplever på Tysnes.

– I byen er det meir bråk og lydar rundt ein heile tida, og eg føler at tida går fortare, fortel ho.


Bergen, Stavanger og Madagaskar

Maren hadde mesteparten av oppveksten sin i Bergen, og då foreldra flytta til Tysnes i 2006, byrja Maren på vidaregåande i Bergen. Då ho var ferdig med den vidaregåande utdanninga, tok ho derimot eit val utanom det vanlege.

– Eg flytta til Madagaskar i to år, fortel ho.

Der jobba ho for Det Norske Misjonsselskap, og kom mellom anna tett på barneheimar, heim for spedalske, blinde- og døveskule, samt at ho dreiv med oppfølging av norske misjonærbarn.

– Det var veldig sponant. Eg såg stillingsannonsa, og bestemte meg for å søkja, seier ho.

– Pappa var ikkje særleg fornøgd, mamma var stolt og mormor betalte eigenandelen, ler Maren.

– Eg har ikkje angra på opphaldet, men det var òg tøffe år. Madagaskar er eit av dei fattigaste landa i verda, og eg kom tett på fattigdom og smerte, fortel ho.

Etter to år i Afrika, reiste Maren heim til Norge, og byrja på studium i Stavanger. Etter tre år var ho ferdig utdanna sosionom, og fekk jobb i Bergen. Etter at ho bestemte seg for å flytta til Tysnes, tok det ikkje lang tid før ho fekk ny jobb med på kjøpet.

– Eg har jobba ved Haugen bufellesskap sidan mai, og trivst kjempegodt med det. Eg var heldig som fekk jobb her ute så kjapt, fortel ho.

Då ho kom til Tysnes i april, flytta ho mellombels inn hos foreldra, men er no er på plass i eigen bustad.

– Eg overtok og flytta inn i eige hus no i september. Det er kjekt å koma frå ei lita leiligheit i Bergen, og no ha einebustad og garasje, seier Maren smilande.


Hundeinteresse

– Eg har alltid elska hund, heilt frå eg var veldig liten, fortel Maren.

Hund er ein av dei store interessane hennar, og allereie etter eit halvår buande på Tysnes, har ho fått i gang ein hundeklubb, og arbeider med kommunen om å få på plass ein hundepark.

Tysdag var det styremøte, og Tysnes Hundeklubb vart offisielt starta opp. Maren håpar lokale hundeeigarar vil ha interesse av klubben.

– Det handlar om å fremma psykisk helse hos hundar. Eg håpar hundeklubben vert ein møteplass der ein får sosialisert hundar, og kanskje kan driva med kollektiv trening, fortel ho.

Sjølv har ho vore på mange hundetreningskurs, og har stor interesse for trening av hund. Ho har mellom anna begynt med sportrening.

– Eg synest det er veldig kjekt, samtidig som det er ein god måte å aktivisera hunden.


Hundepark

– Hundar har behov for å springa, seier Maren.

Ho har i løpet av dei siste månadane vore i kontakt med kommunen med tanke på å oppretta ein hundepark. Tanken er å ha eit område der hundar kan springa fritt og leika, både åleine og i lag med andre hundar.

– Ein hundepark er eit stort inngjerda område, som er delt i to med ei sluse i midten. Gjennom slusa kan ein testa ut å sosialisera to hundar med kvarandre, og sjå om dei kan fungera i lag, fortel Maren.

Mykje av tanken bak hundeparken er nettopp å sosialisera hundar med kvarandre.

– Det kan blant anna gjera at hundar vert mindre aggressive, og generelt mindre redde i kontakt med andre hundar, fortel Maren.

Ho fortel at kommunen skal sjå på moglege lokalitetar, og viss ikkje dei kjem opp med noko så vil det lysast ut.

– Tanken min er å ha parken ein stad midt på øya, slik at det er praktisk for hundeeigarar frå alle bygdene å bruka parken, avsluttar ho.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...