KLARE FOR INNSATS: Per Verner Aase og Trine-Lise Aasen ser fram til nye arbeidsoppgåver i Frivilligsentralen. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
KLARE FOR INNSATS: Per Verner Aase og Trine-Lise Aasen ser fram til nye arbeidsoppgåver i Frivilligsentralen. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Trine-Lise og Per er klare for nye utfordringar

– Det er ein kjempespanande jobb, så det er veldig kjekt at politikarane ville satsa på å auka stillinga, seier Trine-Lise Aasen, som akkurat har byrja i ny stilling hjå Frivilligsentralen.
Publisert 07.10.2019 kl. 06.00.

Ho gjekk inn i stillinga som barne- og ungdomskoordinator for vel to veker sidan, og hadde sin andre arbeidsdag då «Tysnes» tok turen til Frivilligsentralen måndag.

– Me får vel kalla det barne- og ungdomskoordinator, for det blir mest riktig, seier kollega Per Verner Aase.


Lenge behov for auke

Då Per byrja i 50 prosent stilling i Frivilligsentralen i mai 2017, såg han tidleg eit behov for at stillinga utgjorde meir enn 50 prosent, og styret spurde om å auka stillinga opp til 100 prosent.

Det fekk dei, og han har sagt seg villig til å ta 80 prosent av stillinga, og lyste ut dei resterande 20.

– Me hadde fem søkjarar, og Trine-Lise var den best kvalifiserte. Men det skal seiast at det var fleire gode kandidatar, fortel han.


Brenn for jobben sin

Trine-Lise er styreleiar i Frivilligsentralen, og jobbar elles i 80 prosent stilling ved Nav Tysnes som flyktningkoordinator og sosialkonsulent.

– Eg likar godt å koordinera. Det er den jobben eg kjem frå, og eg håpar at dette òg vil dreia seg ein del om koordinering. Eg er òg glad i å starta prosjekt, og har ein del idear eg ønskjer å komma med etter kvart, smiler ho.

Stillinga vil femna om arbeid knytt til barn og unge. Mellom anna har ho ei rolle i å hjelpa Tysnes skule i gang med det nye valfaget «Innsats for andre». Kva andre oppdrag som blir aktuelt, vil forma seg litt etter kvart. Per ønskjer å fortsetja med tidlegare arbeidsoppgåver som onsdagstreffet ved omsorgssenteret og fritidsklubben for utviklingshemma. I tillegg vil han stå for organiseringa av kulturarrangement ved omsorgssenteret.


Veldig fornøgde

Begge to synest at det er veldig positivt at politikarane har vist vilje til å auka stillinga frå 50 til 100 prosent.

– Det viser at dei ønskjer å satsa meir på frivillig arbeid. Eg trur kommunen kjem til å bli avhengig av meir frivillig arbeid framover, seier Trine-Lise.

– Det er ikkje mogleg å løysa alle problem ved ein kommuneøkonomi. Korleis skal du få i gang tenester, få frivillige inn, og få dei koordinert? spør ho.

– Frivilligsentralen skal vera koordinatorar, og det inneber at me er ei slags fødselshjelp for ulike aktivitetar, seier Per.

– Me må vera aktive frå starten, og brøyta veg for dei frivillige. Me er glad for at politikarane ser nytta av dette, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida

Fekk ordførarbesøk på 100-årsdagen

I helga var det stor feiring på Reiso då Herborg Dalen feira sin hundrede fødselsdag. Med ope hus på søndag var det mange som tok turen innom for å gratulera den spreke jubilanten, inkludert ordførar Kåre Martin Kleppe.– På vegner av Tysnes kommune ynskjer eg å gratulera med dagen, og eg håpar at åra du har hatt på Tysnes har vore fine, sa ordføraren då han møtte 100-åringen.Han...

Inviterer til ei annleis gudsteneste

Tradisjonen tru vert det temagudsteneste i Onarheim kyrkje i samband med TV-aksjonen, som i år handlar om å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. – Slik som i fjor prøver me oss på ei litt annleis gudsteneste med både perler, strikketøy og songinnslag. Begge deler kan symbolisera verdigheit i møte med livet sine utfordringar. Nokre gonger mister me...

Ny ungdomsroman frå Ingelin Røssland

Ingelin Røssland si nye ungdomsbok OMG kom frå trykken for få dagar sidan, og Det Norske Samlaget skildrar romanen slik: «For Maria er livet ein grenselaus fest. Men festen tek bra°tt slutt då ho blir skyssa heim i politibil. Mora orkar ikkje meir, og Maria blir send til mormor med totalt mobilforbod. Hos mormor blir Maria fascinert av prestesonen Johannes, samtidig som ho har ein...