NEI TIL PASSASJERBETALING: «Resultatet for det store fleirtalet av pendlarane våre vil truleg bli auka pendlarkostnader», skriv «Tysnes» på leiarplass.
NEI TIL PASSASJERBETALING: «Resultatet for det store fleirtalet av pendlarane våre vil truleg bli auka pendlarkostnader», skriv «Tysnes» på leiarplass.

Leiar: Autopassnedtur for tysnespendlarane

Publisert 11.10.2019 kl. 15.00.

Ordførar Kåre Martin Kleppe har vore ein ivrig forkjempar for at det framleis skal vera passasjerbetaling på ferjene til og frå Tysnes. I sist veke kom nedturen: Fylkestinget sa ja til autopass på alle fylkesferjesambanda i Hordaland.

Vedtaket i fylkestinget inneber at det blir gratis for passasjerar å reisa med ferjene. Fylkestinget sa klart nei til passasjerbetaling på fylkesvegferjene. Og fylkesvegferjer har me både mellom Våge og Halhjem, og mellom Hodnanes, Jektevik og Nordhuglo. Vedtaket vil nok medføra at det blir endå dyrare å vera ferjependlar med bil.

For meg og deg, som bur på Tysnes og ikkje har arbeidet vårt utanfor kommunen, vil ikkje vedtaket ha så mykje å seia. Me kan leva med litt høgare ferjebillettar for bilen, samstundes som dei me eventuelt har med oss som passasjerar slepp å betala. Korleis det vil vera for næringslivet, både lokale verksemder og dei som skal levera varer til lokale verksemder, er me derimot meir usikre på. Me vil tru at næringslivet set veldig lite pris på eit nytt prishopp på ferjetakstane, som nok vil koma i kjølvatnet av fylkestingsvedtaket.

Tysnes er ein stor pendlarkommune. Det er mange som dagpendlar med ferjene, både frå Våge og frå Hodnanes. Tysnesingar som pendlar har arbeidsplassane sine mange ulike stadar. For svært mange av pendlarane vil det difor vera ei utfordring med kompiskøyring for å koma seg til arbeid. Resultatet for det store fleirtalet av pendlarane våre vil truleg bli auka pendlarkostnader. Det er ikkje ei god løysing for pendlarkommunen Tysnes.

Me er skuffa over fylkespolitikarane i denne saka, som ikkje tek omsyn til innspel frå ein stor pendlarkommune som Tysnes. Me er og skuffa over den politiske vinglinga som har vore i denne saka. Alt tidleg i vår gjekk fylkesrådmannen inn for autopass på fylkesvegferjene og gratis for passasjerar. Fleirtalet av politikarane i fylkesutvalet gjekk på møte i mai imot fylkesrådmannen, og ville ha passasjerbetaling. Fylkestinget i juni utsette saka. I september gjekk fylkesutvalet samrøystes inn for at fylkesrådmannen skulle koma tilbake med sak om passasjerbetaling, og også vurdera kostnadstak for dagpendlarar. Men i sist veke snudde fylkestinget. Ordførar Kåre Martin Kleppe sin kamp for passasjerbetaling var nyttelaus.

Tysnes-pendlarane har all grunn til å vera skuffa over fylkestingspolitikarane.


Siste saker Gå til framsida

Har laga forslag til nytt kommunevåpen

Torsdag skal formannskapet vurdera om dei vil behalda kommunevåpenet som i dag, eller få inn det opphavelege Onarheimsseglet som Hordaland fylkeskommune har brukt fram til no.

Knepent tap for J16

Heimepublikummet fekk oppleva ein tett og intens match då Jenter 16-laget møtte Sædalen søndag.