TAKK: Frøydis får overrekt gåver for innsatsen. (Privat foto)
TAKK: Frøydis får overrekt gåver for innsatsen. (Privat foto)

Til Tysnes for å takka for livslang basarstøtte

I 60 år har folk på Tysnes støtta Frøydis Nordbustad sitt arbeid blant analfabetar i Tanzania. Onsdag kjem Frøydis for å takka.
Publisert 12.10.2019 kl. 17.00. Oppdatert kl. 17.05.

Utflytta tysnesing Frøydis Nordbustad (86) var nyutdanna lærar då ho reiste ut som misjonær for NML i 1958 til Tanzania. Seinare utvikla misjonærgjerninga seg til også å omfatta lese- og skriveopplæring i det same landet. Om få veker dreg ho på ny til Mbulu i Tanzania for ei ny økt i livsgjerninga hennar. Men før ho set seg på flyet til Afrika, kjem ho saman med arbeidskollega Nora Klungseth (81) til Tysnes for å takka for basarstøtte gjennom 60 år.


– Eg har ikkje bruk for å sjå

Tidlegare pådrivar for Skårabasaren i fleire år, Bjørg Økland, har allereie ordna med lokale i Tysnes bedehus. Komande onsdag kan folk som vil helsa på Frøydis og Nora, ta turen dit for å høyra om status for Tanzania-arbeidet og sjå bilete frå dei siste turane som Nora og Frøydis har hatt til Mbulu.

I desse dagar er dei i ferd med å gjera seg klare for utreise til ei ny arbeidsøkt blant analfabetar. Flybillettane er allreie tinga. 31. oktober dreg dei frå Flesland. Heimreisa er ikkje bestemt. Men familien til Nora vil at dei skal vera heime att før jul.Det er for lengst slutt på den tida då Frøydis sjølv dreiv med skrive- og leseopplæring blant analfabetar. Det er langt meir effektivt å få innfødde til å vera lærarar, som kan ta seg av undervisninga ute i landsbyane.Men opplæring av lærarar står framleis på programmet kvar gong Frøydis dreg til Mbulu for ei ny arbeidsøkt. Opplæring frå lærebøkene som ho sjølv har skrive.

Synet er blitt markert dårlegare i seinare tid, etter eit par mislukka augeoperasjonar heime i Norge. Men pågangsmotet har ho framleis, slik det alltid har vore eit kjenneteikn for denne jernkvinna frå Nordbustaddalen.

Ho er nyleg operert på eine auga og har i dag berre litt gangsyn. Kanskje vil ho få att litt lesesyn. Likevel, ho underviser framleis.

– Eg har ikkje bruk for å sjå. Det er lærarane våre som skal sjå. Eg veit kva eg vil undervisa i, eg veit kva kapitel dei skal slå opp i. Eg har jo skrive desse bøkene, seier Frøydis, og smiler.


Basarar sidan 1958

Den fyrste basaren på Tysnes for å skaffa pengar til Frøydis Nordbustad sitt arbeid i Tanzania, var det Britanna Skår som drog i gang, etter at Frøydis hadde fortalt Britanna om kallet ho hadde fått om å dra til Tanzania.

Britanna kjende Frøydis godt, som ung nyutdanna lærar hadde Frøydis hatt lærarpost i det gamle skulehuset på Skår.

– Då skal me frå fyrste dag følgja deg, hadde Britanna sagt og lova.

Og slik blei det. I ei årrekkje hadde Britanna åleineansvar for basaren. Seinare tok andre på Skår og Flatråker over, og dei aller siste åra deltok eldsjeler frå heile kommunen. Den siste Skårabasaren blei halden i Tysnes bedehus i september 2017.

Nora minnest godt fyrste turen til Tysnes, og basaren på Skår.

– Det var sommar og det var basar i det gamle skulehuset der. Britanna var sjef, og det var utruleg masse folk. Dei sat på bakken utanfor skulehuset, og damene i basarkomiteen serverte kaffi. Ei verkeleg oppleving, fortel Nora.

Det som undra henne mest, etter at basaren var over, var praten med Britanna.

– Ho fortalde meg at ho var åleine i foreininga Skårabasaren, men at Gud hadde gitt ho den tanken at ho skulle halda fram med månadlege foreiningsmøte med seg sjølv og laga gevinstar. Slik heldt ho på i mange år til andre blei med. Og etter kvart blei fleire med. Britanna fortalde og at bygdefolk var flinke å gje gevinstar til basaren, minnest Nora etter sommarbasaren på Skår.

Frøydis og Nora framhevar at det er tid for å takka for eit livslangt engasjement med økonomisk støtte frå Tysnes.

– Me har drøymt om å få til eit møte med folk på Tysnes. No gler me oss til å koma, seier dei to tanzaniaentusiastane.


Satsar på yngre krefter

Dei er usikre på om det blir fleire turar til Mbulu. Dei må sjå det an, om helsa held til å stå på vidare.

– Det begynner å bli tungt, det er langt å reisa og me ser at me må tenkja annleis, seier dei.Men arbeidet kan ikkje stoppa opp med dei.

– Me varar ikkje evig. No prøver me så godt me kan å få yngre krefter til å ta prosjektet vidare, seier dei.

På den komande turen har dei planlagt ei rekkje møte både med lokale styresmakter og lokale krefter som kan føra arbeidet vidare.– Før eller seinare må dei vera modne for det. Men dei treng våre signaturar og me treng å møta dei «face to face», forklarar Frøydis og Nora.I ein overgangsperiode satsar dei å vera med vidare på det administrative planet, frå Norge.

– Dei vil framleis vera avhengige av oss. Det blir no jobba for å få på plass eit konferanseprogram på heimesida slik at videokonferansar kan bli ein del av framtida, forklarar dei.


Analfabetar i alle aldrar

På landsbygda i Tanzania, der dei for tida driv lese- og skriveopplæring, er det veldig mykje analfabetar i alle aldrar.

– Me har hatt klassar med born som skulle ha vore i skulen og som etter ni månader hos oss er blitt så flinke i lesing og skriving at dei hoppar over tre klassar i den vanlege folkeskulen, fortel Frøydis og Nora nøgde.

Dei siste åra har dei hatt seks lærarteam ute, i ulike landsbyar. Kvart team består av ein hovudlærar og to hjelpelærarar. Dei underviser i grupper på 15 elevar, ei gruppe om føremiddagen og ei om ettermiddagen. Det blir 30 elevar pr år pr team. Til saman blir det 180 elevar kvart år. På dei siste ti åra blir det 1.800 analfabetar som har lært å skriva og lesa.

To av dei seks lærartema er finansiert av midlar innsamla på Skårabasaren.

– Det betyr at Skårabasaren har finansiert ein tredjedel av all undervisninga dei seinare åra. Det blir 600 elevar på ti år. Det er stort, seier dei to, som no kjem til Tysnes for å takka for engasjementet.

Innsamla midlar på Tysnes har også gått til drift av Tysnesbarnehagen i Mbulu.


HEIDRA: Frøydis Nordbustad har ei stor stjerne hos dei innfødde i Mbulu i Tanzania. Her blir ho heidra for innsatsen. (Privat foto)
HEIDRA: Frøydis Nordbustad har ei stor stjerne hos dei innfødde i Mbulu i Tanzania. Her blir ho heidra for innsatsen. (Privat foto)
BLEI FEIRA: Frøydis Nordbustad (t.v.) og Nora Klungseth har lagt ned eit enormt dugnadsarbeid i samband med lese- og skriveopplæringa i Tanzania. I august i fjor laga dei innfødde til fest for innsatsen deira. (Privat foto)
BLEI FEIRA: Frøydis Nordbustad (t.v.) og Nora Klungseth har lagt ned eit enormt dugnadsarbeid i samband med lese- og skriveopplæringa i Tanzania. I august i fjor laga dei innfødde til fest for innsatsen deira. (Privat foto)

Siste saker Gå til framsida

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.

23 fleire tysnesingar i 2019

Ifølgje SSB sin statistikk var folketalet i Tysnes kommune 2.869 ved starten av 2020. Det betyr at folketalet har auka med 23 personar sidan starten på 2019. I løpet av det siste kvartalet har det blitt sju fleire tysnesingar.I løpet av 2019 blei det fødd 34 personar på Tysnes, noko som er tre meir enn i både 2018 og 2017. Dette fødselstalet er det nest høgste i kommunen i løpet av dei...

Vil du læra meir om andelslandbruk?

Laurdag blir det open gard på Nedre Helland Gard, og Anne-Grete Nedrebø og Vegard Helland har planlagt hyggelege aktivitetar for heile familien. Alle som er interesserte i å vita meir om kva som skjer på det nystarta andelslandbruket i Nordbustaddalen er hjarteleg velkomne til å ta turen. Dei vaksne kan...