KONSERT: Marianne Juvik Sæbø og Vidar Eldholm skapte kvilepuls i kulturkyrkja søndag.
KONSERT: Marianne Juvik Sæbø og Vidar Eldholm skapte kvilepuls i kulturkyrkja søndag.

– Her var ikkje mange ureine tonar

Både artistane og publikum var godt nøgd med konserten i kulturkyrkja søndag.
Publisert 15.10.2019 kl. 12.37. Oppdatert kl. 12.57.

– Dette er ei heilt fantastisk kyrkje. Det gjev ein ekstra dimensjon å ha konsert med desse rammene, fortel Marianne Juvik Sæbø.

Søndag heldt ho og Vidar Eldholm konsert i kulturkyrkja for frammøtte tysnesingar, og mange hadde teke turen til Onarheim for «ei ørlita kvile», som var tittelen på konserten.

– Me fekk utruleg god respons frå publikum, seier Juvik Sæbø, som stod for synginga, medan Eldholm akkompagnerte på piano.


Variert program

Songane som vart framført i kulturkyrkja, er stort sett basert rundt albumet «Ei Ørlita Kvile» frå 2016, som inneheld låtar frå Juvik Sæbø og Eldholm sitt mangeårige samarbeid. Sjølv om alle låtane bidrog til ein behageleg og stemningsfull konsert, var det stor variasjon i materialet, både i stil, tekst og språk.

Publikum fekk oppleva mykje nytt og ukjend, og samtidig mange kjente songar, mellom anna «Somewhere Over The Rainbow» frå filmen «The Wizard of Oz», og Louis Armstrong-klassikaren «What A Wonderful World».

– Me har i utgangspunktet samla dei songane som me sjølv liker, og som me veit folk set pris på å høyra, fortel Juvik Sæbø.


Nøgd publikum

Det var mange som gjekk frå konserten med eit smil om munnen, og artistane fekk mykje skryt, mellom anna av Einar og Kari Frøyseth.

– Det var veldig bra. Rett og slett ei fin stund, seier Kari.

Einar var imponert over stemma til Juvik Sæbø.

– Her var ikkje mange ureine tonar, seier Einar, som meiner artisten godt kunne vore med i Stjernekamp på NRK.

Begge to synest det er flott at det vert arrangert slike konsertar i kulturkyrkja.

– Me prøver å gå her når me har anledning, seier Einar.

– Det er både kjekt å få med seg konsertane og å støtta opp om arrangementa, avsluttar Kari.


Siste saker Gå til framsida

Byggjer utvendig toalett

Det er vanskeleg å nå fram i tide for dei unge som treng rask veg til nødvendige ærend. Slik det er no, er ikkje tilhøva tilfredsstillande, skriv styrar i Stjernereiso barnehage.– Me har mykje toalettuhell. Det er dårleg for barna sin meistringsfølelse, og det går mykje ekstra tid der me er for få vaksne ute, argumenterer styraren.Rådmannen har lytta til ønsket frå barnehagen,...

750.000 kroner til kyrkjemåling

Dei andre kyrkjene på Tysnes har fått eit utvending løft. No står Reksteren kyrkje for tur til å få nye strok måling. 750.000 kroner er sett av til dette neste år, eitt av tiltaka som ligg inne i budsjettet som eit årsprosjekt. – Reksteren kyrkje er mindre enn dei andre kyrkjene, så det kan henda me kan klara oss med ein lågare sum. Men me har no teke høgde for same summen som me har...