SPØTA I KYRKJA: På strikkegudstenesta i fjor snakka sokneprest Marit I. Espedalen om likskapane mellom livet og eit spøt; begge har mange masker, og av og til mister me ei. (Arkivfoto)
SPØTA I KYRKJA: På strikkegudstenesta i fjor snakka sokneprest Marit I. Espedalen om likskapane mellom livet og eit spøt; begge har mange masker, og av og til mister me ei. (Arkivfoto)

Inviterer til ei annleis gudsteneste

Publisert 16.10.2019 kl. 13.54.

Tradisjonen tru vert det temagudsteneste i Onarheim kyrkje i samband med TV-aksjonen, som i år handlar om å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda.

– Slik som i fjor prøver me oss på ei litt annleis gudsteneste med både perler, strikketøy og songinnslag. Begge deler kan symbolisera verdigheit i møte med livet sine utfordringar. Nokre gonger mister me masker på livet si reise, og nokre gonger treng me å bli minna på vår verdigheit og vår verdi som dei me er, seier sokneprest Marit I. Espedalen.

Gudstenesta på Onarheim fyrstkomande søndag vil ha nettopp dette som fokus; at me kan gje andre verdigheit.

– Ulikskapane i verda er enorme. Ofte er det kvinnene som vert ramma hardast av urett. Dei får ikkje moglegheit til å gå på skule, og difor får dei færre rettigheitar enn menn og mindre sjanse til å klara seg i samfunnet. Dette gjev mindre verdigheit og verdi. Innsamlinga denne søndagen vil på sin måte gje moglegheit for nytt liv, seier presten vidare.

Gudstenesta er for alle – både med og utan strikketøy, og Espedalen håpar ho ser mange i kyrkja denne dagen.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.