SPØTA I KYRKJA: På strikkegudstenesta i fjor snakka sokneprest Marit I. Espedalen om likskapane mellom livet og eit spøt; begge har mange masker, og av og til mister me ei. (Arkivfoto)
SPØTA I KYRKJA: På strikkegudstenesta i fjor snakka sokneprest Marit I. Espedalen om likskapane mellom livet og eit spøt; begge har mange masker, og av og til mister me ei. (Arkivfoto)

Inviterer til ei annleis gudsteneste

Publisert 16.10.2019 kl. 13.54.

Tradisjonen tru vert det temagudsteneste i Onarheim kyrkje i samband med TV-aksjonen, som i år handlar om å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda.

– Slik som i fjor prøver me oss på ei litt annleis gudsteneste med både perler, strikketøy og songinnslag. Begge deler kan symbolisera verdigheit i møte med livet sine utfordringar. Nokre gonger mister me masker på livet si reise, og nokre gonger treng me å bli minna på vår verdigheit og vår verdi som dei me er, seier sokneprest Marit I. Espedalen.

Gudstenesta på Onarheim fyrstkomande søndag vil ha nettopp dette som fokus; at me kan gje andre verdigheit.

– Ulikskapane i verda er enorme. Ofte er det kvinnene som vert ramma hardast av urett. Dei får ikkje moglegheit til å gå på skule, og difor får dei færre rettigheitar enn menn og mindre sjanse til å klara seg i samfunnet. Dette gjev mindre verdigheit og verdi. Innsamlinga denne søndagen vil på sin måte gje moglegheit for nytt liv, seier presten vidare.

Gudstenesta er for alle – både med og utan strikketøy, og Espedalen håpar ho ser mange i kyrkja denne dagen.


Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.