SPØTA I KYRKJA: På strikkegudstenesta i fjor snakka sokneprest Marit I. Espedalen om likskapane mellom livet og eit spøt; begge har mange masker, og av og til mister me ei. (Arkivfoto)
SPØTA I KYRKJA: På strikkegudstenesta i fjor snakka sokneprest Marit I. Espedalen om likskapane mellom livet og eit spøt; begge har mange masker, og av og til mister me ei. (Arkivfoto)

Inviterer til ei annleis gudsteneste

Publisert 16.10.2019 kl. 13.54.

Tradisjonen tru vert det temagudsteneste i Onarheim kyrkje i samband med TV-aksjonen, som i år handlar om å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda.

– Slik som i fjor prøver me oss på ei litt annleis gudsteneste med både perler, strikketøy og songinnslag. Begge deler kan symbolisera verdigheit i møte med livet sine utfordringar. Nokre gonger mister me masker på livet si reise, og nokre gonger treng me å bli minna på vår verdigheit og vår verdi som dei me er, seier sokneprest Marit I. Espedalen.

Gudstenesta på Onarheim fyrstkomande søndag vil ha nettopp dette som fokus; at me kan gje andre verdigheit.

– Ulikskapane i verda er enorme. Ofte er det kvinnene som vert ramma hardast av urett. Dei får ikkje moglegheit til å gå på skule, og difor får dei færre rettigheitar enn menn og mindre sjanse til å klara seg i samfunnet. Dette gjev mindre verdigheit og verdi. Innsamlinga denne søndagen vil på sin måte gje moglegheit for nytt liv, seier presten vidare.

Gudstenesta er for alle – både med og utan strikketøy, og Espedalen håpar ho ser mange i kyrkja denne dagen.


Siste saker Gå til framsida

Dei nye ferjerutene er klare

I formiddag lanserte Skyss dei nye ferjerutene på sambanda Våge-Halhjem og Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, som trer i kraft 1. januar.

Byggjer utvendig toalett

Det er vanskeleg å nå fram i tide for dei unge som treng rask veg til nødvendige ærend. Slik det er no, er ikkje tilhøva tilfredsstillande, skriv styrar i Stjernereiso barnehage.– Me har mykje toalettuhell. Det er dårleg for barna sin meistringsfølelse, og det går mykje ekstra tid der me er for få vaksne ute, argumenterer styraren.Rådmannen har lytta til ønsket frå barnehagen,...