KONSTITUERANDE MØTE: Kommunestyret var tysdag samde om korleis dei ulike utvala skulle sjå ut, og kven som vert nye utvalsleiarar.
KONSTITUERANDE MØTE: Kommunestyret var tysdag samde om korleis dei ulike utvala skulle sjå ut, og kven som vert nye utvalsleiarar.

Valde nye utvalsmedlemmar og leiarar

Det nye kommunestyret gjekk inn for Ingrid Restad (Ap) som ny leiar i tenesteutvalet, medan Øystein Dalland (Sp) tek over leiarposisjonen i utval for landbruk/teknisk.
Publisert 16.10.2019 kl. 08.22.

Tysdag ettermiddag vart det nye kommunestyret konstituert. Det har lenge vore klart at Kåre Martin Kleppe (H) fortset som ordførar, og at han får med seg Arne Leite (Sp) som varaordførar, og på møtet tysdag vart dei to formelt vald som ordførar og varaordførar.


Utvalsposisjonar

Derimot har politikarane lenge jobba med kabalen kring dei ulike utvalsposisjonane. Formannskapet, tenesteutvalet og utval for landbruk/teknisk skal alle bestå av sju medlemmar, i tillegg til varamedlemmar. Partia vart einige om kabalen før møtet, og dei nye utvalskonstellasjonane vart vedtekne av kommunestyret.

I formannskapet sit ordførar Kleppe som leiar, og får med seg partikollegaene Jannike Epland Dalland og Kristi Pedersen. Senterpartiet vert representert med Arne Leite og Kristin T. Gjerstad Kleppe, medan dei to siste plassane går til Magnar Solheim (FrP) og Anne Merete Fjeldstad (Ap).

I tenesteuvalet tek Ingrid Restad (Ap) over som leiar, og Inge Malkenes (Sp) vert nestleiar. Dei fem resterande representantane vert Else Marit Særsten (Ap), Geir Austvik (Sp), og Høgre-representantane Geir Røssland, Elisabeth Hatteberg og Kari Lande. Dermed vert verken KrF eller FrP representert i tenesteutvalet.


Landbruk/teknisk

Dei to minste partia vert derimot representert i utval for landbruk/teknisk. Magne Skartveit representerer KrF, medan Eirik S. Wilhelmsen kjem inn for FrP. Leiar i utvalet vert Øystein Dalland (Sp), som i tillegg får med seg partikollega Heidi Renate Røssland. Høgre sine tre representantar vert Magne Storesætre, som også vert nestleiar, Eli Sandvik og Frode Storetvedt.

Det nye landbruk/teknisk og tenesteutvalet har sine fyrste møte allereie neste veke, medan formannskapet møtest igjen veka etterpå. Kommunestyret har sitt neste og siste møte for året i midten av desember.

Les også: Slik vert det nye kommunestyret


Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.