LANG SØNDAGSTUR: Lars Kristoffer Meidell Alsaker gjekk og småsprang elleve turar til Blåbærhaugen på ein dag.
LANG SØNDAGSTUR: Lars Kristoffer Meidell Alsaker gjekk og småsprang elleve turar til Blåbærhaugen på ein dag.

Sette rekord med 11 turar til Blåbærhaugen

Lars Kristoffer Meidell Alsaker (13) gjorde det ingen har gjort før han: Han gjekk og småsprang elleve turar til Blåbærhaugen på ein dag.
Publisert 17.10.2019 kl. 18.00.

– Eg starta kvart på eitt (12.45) og var ferdig i halvåttetida om kvelden. Det blei litt tungt på den siste turen, seier han, og smiler.

I «Tysnes» har ein tidlegare kunna lesa at Ruben Kvamsdal gjekk ti turar til toppen under kreftaksjonen, for å støtta kreftsaka. Ruben fortalde at han gjekk ti på ein dag, og sju turar etter kvarandre ein annan dag under kreftaksjonen.

Lars Kristoffer gjekk søndag elleve turar etter kvarandre utan opphald.

Men sjølv om Lars Kristoffer gjekk inn til ny rekord, var det likevel ikkje det som var hovudmålet hans denne søndagen.

– Eg gjekk for å få ny telefon. Eg hadde ikkje gått elleve turar utan, røper han.

Turdagen hadde han planlagt over ei veke på førehand. Det var far hans som hadde lova han ny telefon viss han fylte eit kort med «20 turar til Blåbærhaugen».

Lars Kristoffer likar å trimma, og likar å gå fjellturar. På skulen har han tre enkelttimar med gym i veka. I tillegg har han fysisk aktivitet og helse som valfag. Han spelar også fotball, på Njardar sitt Gutar 05-lag (14 år).

– Me har to fotballtreningar i veka, i tillegg til kampar, fortel han.

– Så då er du i bra form då?

– Ja, eg hadde ikkje gangsperr på måndag, seier han nøgd.


Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...