LANG SØNDAGSTUR: Lars Kristoffer Meidell Alsaker gjekk og småsprang elleve turar til Blåbærhaugen på ein dag.
LANG SØNDAGSTUR: Lars Kristoffer Meidell Alsaker gjekk og småsprang elleve turar til Blåbærhaugen på ein dag.

Sette rekord med 11 turar til Blåbærhaugen

Lars Kristoffer Meidell Alsaker (13) gjorde det ingen har gjort før han: Han gjekk og småsprang elleve turar til Blåbærhaugen på ein dag.
Publisert 17.10.2019 kl. 18.00.

– Eg starta kvart på eitt (12.45) og var ferdig i halvåttetida om kvelden. Det blei litt tungt på den siste turen, seier han, og smiler.

I «Tysnes» har ein tidlegare kunna lesa at Ruben Kvamsdal gjekk ti turar til toppen under kreftaksjonen, for å støtta kreftsaka. Ruben fortalde at han gjekk ti på ein dag, og sju turar etter kvarandre ein annan dag under kreftaksjonen.

Lars Kristoffer gjekk søndag elleve turar etter kvarandre utan opphald.

Men sjølv om Lars Kristoffer gjekk inn til ny rekord, var det likevel ikkje det som var hovudmålet hans denne søndagen.

– Eg gjekk for å få ny telefon. Eg hadde ikkje gått elleve turar utan, røper han.

Turdagen hadde han planlagt over ei veke på førehand. Det var far hans som hadde lova han ny telefon viss han fylte eit kort med «20 turar til Blåbærhaugen».

Lars Kristoffer likar å trimma, og likar å gå fjellturar. På skulen har han tre enkelttimar med gym i veka. I tillegg har han fysisk aktivitet og helse som valfag. Han spelar også fotball, på Njardar sitt Gutar 05-lag (14 år).

– Me har to fotballtreningar i veka, i tillegg til kampar, fortel han.

– Så då er du i bra form då?

– Ja, eg hadde ikkje gangsperr på måndag, seier han nøgd.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kva skjedde med jordmordebatten?

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar. Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner.Dette sa ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» i juli, etter at

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...