NAUSTBYGGING: Arild Lyhammer og Maren Olaug Huse var blant dei ivrige deltakarane på kurs i grindebygging.
NAUSTBYGGING: Arild Lyhammer og Maren Olaug Huse var blant dei ivrige deltakarane på kurs i grindebygging.

Kursa i tradisjonell byggjeteknikk

Laurdag var ivrige naustbyggjarar samla for siste kursdag med grindebygging på Skorpo.
Publisert 17.10.2019 kl. 12.00.

– Det er ein gamal måte å byggja på. Dei fleste gamle løer er for eksempel bygd på denne måten, fortel Oddvar Meland i Tysnes kystlag.

Laurdag arrangerte dei den siste av fem kursdagar med grindebygging. Heime hos Egil Meland på Skorpo var kursdeltakarane samla for å gjera ferdig delane til kystlaget sitt nye naust, som til våren skal setjast opp ved Årbakka handelsstad.

– Me satsar på nytt kurs når bygget skal reisast. Det òg er mykje arbeid, fortel Oddvar.


Naust til lagsbåt

Kurset hadde oppstart 15. september, og har gått over fem laurdagar. Oddvar fortel at det var kring 20 deltakarar som opphaveleg melde si interesse.

– Det har ikkje passa for alle kvar gong, så det har vore omtrent ti stykk med kvar laurdag, seier han.

Formålet med kurset var å byggja eit naust med gamaldags grindebyggingsteknikk. Naustet skal vera til kystlaget sin lagsbåt på Årbakka.

– Me gjer det for å visa korleis ein laga slike bygg før i tida, fortel Oddvar.


Grindebygg

Laurdag var det sluttspurt for å verta ferdig med bygget. Kystlaget hadde berekna at det heldt med fem kursdagar, og trefte godt med det.

– Me vert ferdige. Det passa akkurat med fem laurdagar, fortel Oddvar.

Dette er andre gong kystlaget arrangerer eit slikt kurs, men det er lenge sidan førre gong. Det var i anledning bygging av naustet på Solstråleøya.

Gjengen i kystlaget har stor interesse for grindebygging, og fortel at det er ein byggjeskikk med lange tradisjonar.

– Det er utvikla frå pålehusa som dei laga i vikingtida, fortel Toralv Huse, som var ein av instruktørane på kurset.

Han og Oddvar viser fram eit bilete av ei løe på Lysekloster frå 1595, som eit eksempel på kor haldbare grindehusa kan vera.

– Me er opptekne av å halda denne byggjeteknikken i live, og poenget er då spesielt å få med ungdomar på bygginga, seier Toralv.


Interesserte

Blant dei som deltok på kurset, var Arild Lyhammer og Maren Olaug Huse frå Ølve. Dei er godt nøgde med korleis kurset har gått.

– Det er veldig gøy å sjå at det vert til noko, fortel Maren Olaug.

Ingen av dei har vore borti grindebygging tidlegare, men trur kunnskapen kan koma godt med.

– Arild har arva eit småbruk med fleire bygg i denne stilen, seier ho.

– Tanken er bruka det ein lærer no til oppussingsarbeid på småbruket, fortel Arild vidare.

Han synest det var kjekt å prøva seg på grindebygging.

– Som platearbeidar jobbar eg til vanleg med jern og metall, så dette er litt anna enn det eg er van med, men det er kjekt å jobba med tre, seier Arild.

– Og det har gjeve godt utbyte med tanke på byggjeplanane våre, avsluttar Maren Olaug.


TAKKONSTRUKSJON: Laurdagen vart avslutta med å testa at delane til taket passa med kvarandre.
TAKKONSTRUKSJON: Laurdagen vart avslutta med å testa at delane til taket passa med kvarandre.
LANGE TRADISJONAR: Grindebygging har sine røter frå vikingtida. Her er det Ivar Hansen og Morten Helland som jobbar med ei grind.
LANGE TRADISJONAR: Grindebygging har sine røter frå vikingtida. Her er det Ivar Hansen og Morten Helland som jobbar med ei grind.
STOR GRUPPE: Omtrent ti deltakarar har vore med kvar laurdag. Frå venstre: Kåre Haugland, Svein Aga, Egil Meland, Ivar Hansen, Toralv Huse, Morten Helland, Maren Olaug Huse, Trygve Arntsen, Arild Nyhammer, Per Harald Bakke, Stein Olav Skaten og Oddvar Meland.
STOR GRUPPE: Omtrent ti deltakarar har vore med kvar laurdag. Frå venstre: Kåre Haugland, Svein Aga, Egil Meland, Ivar Hansen, Toralv Huse, Morten Helland, Maren Olaug Huse, Trygve Arntsen, Arild Nyhammer, Per Harald Bakke, Stein Olav Skaten og Oddvar Meland.
KYSTLAGET: Toralv Huse, Egil Meland og Oddvar Meland var instruktørane på kurset, som vart arrangert av Tysnes kystlag.
KYSTLAGET: Toralv Huse, Egil Meland og Oddvar Meland var instruktørane på kurset, som vart arrangert av Tysnes kystlag.

Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.