INN I KOMMUNESTYRET: Det vert åtte nye fjes i kommunestyret dei neste fire åra, samanlikna med dei førre fire åra. Frå venstre: Geir Røssland (H), Vidar Storesætre (H), Kristi Sandvik Pedersen (H), Beate Storesætre (Sp), Ole Christian Kjerrgård (Sp), Eirik Sandtorv Wilhelmsen (FrP), Torstein Fjeldet Lunde (H) og Magne Storesætre (H).
INN I KOMMUNESTYRET: Det vert åtte nye fjes i kommunestyret dei neste fire åra, samanlikna med dei førre fire åra. Frå venstre: Geir Røssland (H), Vidar Storesætre (H), Kristi Sandvik Pedersen (H), Beate Storesætre (Sp), Ole Christian Kjerrgård (Sp), Eirik Sandtorv Wilhelmsen (FrP), Torstein Fjeldet Lunde (H) og Magne Storesætre (H).

Fyrste møte for nye representantar

Tysdag var det konstituerande kommunestyremøte, som markerte starten på den neste fireårsperioden i Tysnes-politikken.
Publisert 17.10.2019 kl. 06.00.

– Eg gler meg til å koma i gang, fortel Eirik Sandtorv Wilhelmsen (FrP).

Han er ein av dei nye kommunestyrerepresentantane som tysdag var med på konstitueringa av det nye kommunestyret.

– Det vert veldig interessant, seier han vidare.


Åtte nye

Av 21 kommunestyrerepresentantar, er det åtte nye fjes som skal vera med å styra kommunen dei neste fire åra. I tillegg til Sandtorv Wilhelmsen, er Vidar Storesætre, Kristi Sandvik Pedersen, Torstein Fjeldet Lunde, Magne Storesætre og Geir Røssland inne for Høgre, medan Ole Christian Kjerrgård og Beate Storesætre er nye representantar for Senterpartiet.

Alle åtte var til stades på det fyrste møtet tysdag. Nokon av dei har vore i politikken lenge og har erfaring frå politiske møte, medan andre er heilt ferske i gamet.

– Eg var litt nervøs på førehand, og redd for å gjera nokre formelle feil, fortel Kristi Sandvik Pedersen, som deltok på sitt fyrste møte som lokalpolitikar.

Ho er spent på vegen vidare.

– Eg gler meg veldig til å ordentleg sjå kva det er eg har gått til, fortel ho.


Familietrippel

Det er ikkje uvanleg i ein liten kommune at det kan vera familiære band i eit kommunestyre. I den førre perioden var mellom anna brørne Sigvard og Patrick Madsen representantar for kvart sitt parti, og ekteparet Jannike E. og Øystein Dalland går inn i sin andre kommunestyreperiode i lag, også dei i kvart sitt parti.

Derimot er det meir sjeldan at tre familiemedlemmar vert valde inn som faste kommunestyrerepresentantar. Det har no skjedd i familien Storesætre.

– Me er vane til å gå oppå kvarandre, seier Vidar Storesætre.

Han er inne som representant for Høgre saman med faren Magne, medan mor Beate er representant for Senterpartiet. Ho er ikkje bekymra for å ha hamna i undertal mot dei to Høgre-karane.

– Me tek ein diskusjon, og så vert det til slutt som mor vil, seier ho med glimt i auga.

Ho har tidlegare vore vara, men gler seg no til å vera fast kommunestyrerepresentant.

– Ein får ikkje gjort noko viss ein berre sit heime, seier ho.


Største parti

Høgre gjorde eit rekordval, og fekk inn heile åtte kommunestyrerepresentantar. Ein av dei nye representantane er lokallagsleiar Torstein Fjeldet Lunde, som er godt nøgd med den gjengen som har vorte vald inn.

– Eg trur det vert bra. Det er ein sunn blanding av nye og erfarne folk, meiner han.

Lokallagsleiaren er svært godt nøgd med å ha så mange medlemmar i kommunestyret.

– Me hadde vårt største gruppemøte nokosinne på måndag. Når me er så mange, vert det enklare å drøfta alle sidene av ei sak, fortel han.


Fleire inn i utval

Nokon av dei nye ansikta får også plass i dei forskjellige utvala. Kristi Sandvik Pedersen går rett inn i formannskapet, medan Magne Storesætre vert nestleiar i utval for landbruk/teknisk. Geir Røssland har fleire gongar møtt som vara i tenesteutvalet den siste perioden, men er no inne som fast medlem i utvalet. For FrP-politikar Eirik Sandtorv Wilhelmsen, ventar ein plass i landbruk/teknisk.

– Det blir kjekt å vera i landbruk/teknisk. Eg går inn med ja-stempel, seier han.

Sandtorv Wilhelmsen var på førehand klar for å gjera ein innsats enten i landbruk/teknisk eller tenesteutvalet.

– Eg var open for begge delar, men er godt nøgd med at det vart som det vart.


Siste saker Gå til framsida

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...