IKKJE MED VIDARE: Tore Atle Humlevik, Egil Bjarne Berge, Arve Belt, Ingrid Tysnes Stue og Bjørn Tore Malkenes hadde alle sitt siste møte som faste kommunestyrerepresentantar i slutten av september.
IKKJE MED VIDARE: Tore Atle Humlevik, Egil Bjarne Berge, Arve Belt, Ingrid Tysnes Stue og Bjørn Tore Malkenes hadde alle sitt siste møte som faste kommunestyrerepresentantar i slutten av september.

Takka av i kommunestyret

Medan det nye kommunestyret var samla for fyrste gong tysdag, nytta fleire politikarar høvet til å takka for seg i møtet i slutten av september.
Publisert 18.10.2019 kl. 15.00.

– Det er litt spesielt, og litt vemodig, samtidig som det er litt godt óg, fortel Arve Belt (V), etter at han hadde sin siste dag i kommunestyret i slutten av september.

Han er ein av åtte faste kommunestyrerepresentantar som ikkje vert ein del av det nye kommunestyret. I deira siste møte var fem av dei til stades, og nokon av dei nytta høvet til å takka for seg frå talarstolen.

– Åtte år har eg fått vore med i politikken. Fire år i kommunestyret og åtte i landbruk/teknisk, og det har vore veldig spennande. Der får ein lov til å jobba med kvardagspolitikk og ta bestemmingar. Det har gått ei kule varmt av og til, men som regel har me landa veldig godt i lag, sa Belt.

• Les også: Fyrste møte for nye representantar


Med i 40 år

Han skrytte av og takka dei andre partia og ordførar Kåre Martin Kleppe, samt Egil Bjarne Berge, som har sete som leiar i landbruk/teknisk dei siste fire åra.

Berge er sjølv ein av dei som ikkje er med i det nye kommunestyret, saman med partikollega Tore Atle Humlevik. Dei er to rutinerte politikarar som har vore med lenge, Humlevik i fleire tiår.

– Det har vore interessant å vera med så lenge, og det har vorte ein slags hobby, men no har eg vore med så lenge at det for så vidt er greitt å gje seg, fortel Humlevik til «Tysnes».

Han har bak seg 36 år som fast representant i kommunestyret, og fire år som vara. Humlevik står som vara også i komande periode, så det er ikkje umogleg at det plutseleg kan verta eit comeback i kommunestyresalen.

I tillegg til Belt, Humlevik og Berge, møtte også Bjørn Tore Malkenes (FrP) og Ingrid Tysnes Stue (Ap) i kommunestyret for førebels siste gong. Dei tre siste som heller ikkje vert med vidare er Patrick Russell Madsen (Ap), Vidar Høviskeland (Ap) og Øystein Flakke (KrF).


Skryt på tvers av partia

Fleire av dei avtroppande politikarane fekk også mykje skryt av dei som vert med vidare.

– På ein dag som i dag så saknar eg spesielt to stykk, Vidar Høviskeland og Øystein Flakke. Då eg kom inn i politikken i Arbeidarpartiet, så var det Vidar og Ingrid som var Arbeidarpartiet, og det er dei har lært det eg har lært av. Når det gjeld Øystein, så er det slik at han har vore ein tryggleik for oss i Arbeidarpartiet i denne perioden, sa Anne Merete Fjeldstad frå talarstolen, før ho også takka Humlevik.

– Me har begge vore interesserte i omsorgssenteret og omsorgstenestene, og hatt litt same ståstad der. Difor har eg hatt gode dialogar med Tore Atle, og du kjem til å verta veldig sakna her i dette rommet, avslutta ho.


Siste saker Gå til framsida

Frelsesarmeen kjem til Tysnes

Eit fast innslag i Tysnes bedehus om hausten er song- og musikkveld med Ladegården Korps frå Frelsesarmeen. Fredag 15. november tek dei igjen turen til Tysnes.Som tidlegare slike kveldar står korpset for heile programmet. Dei stiller med brass- og korgruppe, dei held andakt og vitnesbyrd og får med seg alle frammøtte på fellessongen. Programmet er alltid prega av inspirasjon. I...