PÅ FLYTTEFOT: Politiet er på jakt etter nye kontorlokale på Tysnes. (Illustrasjonsfoto)
PÅ FLYTTEFOT: Politiet er på jakt etter nye kontorlokale på Tysnes. (Illustrasjonsfoto)

Søkjer lokale til nytt lensmannskontor

Publisert 18.10.2019 kl. 09.00.

I september annonserte politiet at dei søkjer etter nye lokale for Tysnes lensmannskontor, og interessentar vart bedne om å melda seg. 2. oktober gjekk søknadsfristen ut, og kommunikasjonsrådgjevar Marianne Moss i Politiets Fellestjenester opplyser til «Tysnes» at dei no jobbar med å invitera aktuelle interessentar til å delta i konkurransen om å tilby lokale.

Moss er elles knepen med informasjonen, og fortel at dei av omsyn til politiet sin forhandlingsposisjon ikkje kan opplysa om kven eller kor mange som har meld si interesse for å tilby lokale.

Meir informasjon vert gjeven etter at tilbydar er vald, som etter planen vil skje innan utgangen av året. Lokala skal vera klare til bruk innan utgangen av 2020, og politiet ynskjer at kontoret skal liggja sentralt på Tysnes i området Uggdal-Våge-Lundegrend.


Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...