TACO I KYRKJA: Tuva Røssland (15) og Tuva Hatteberg Olsen (14) koste seg på tacofredagen i kulturkyrkja, der dei som blei konfirmerte i år, og dei som har meldt seg til konfirmantundervisning, var spesielt inviterte (Alle foto: Ella Sandra Dahl Berland)
TACO I KYRKJA: Tuva Røssland (15) og Tuva Hatteberg Olsen (14) koste seg på tacofredagen i kulturkyrkja, der dei som blei konfirmerte i år, og dei som har meldt seg til konfirmantundervisning, var spesielt inviterte (Alle foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Tok fredagskosen i Kulturkyrkja

«Intet nytt under solen». Men ingen regel utan unnatak, heller.
Publisert 19.10.2019 kl. 11.25.

I går var det nemleg noko heilt nytt som gjekk føre seg i Kulturkyrkja; tacofredag.

Sokneråda har leikt med tanken i eitt år, og i går kveld blei ideen endeleg ein realitet. Arrangementet er eit ledd i trusopplæringa, og spesielt inviterte var ungdommane som konfirmerte seg i år, og dei som har meldt seg til konfirmantundervisning.

På programmet var det diverse leikar og spel, taco og først litt «grilling» av ungdommane som konfirmerte seg i år. Sokneprest Marit I. Espedalen intervjua ungdommane om kvifor dei valte å konfirmera seg, og kva dei fekk ut av det. Nokre var litt sjenerte for å seia noko då mikrofonen gjekk rundt, men svara som kom fram var at ein ville bli meir kjent med Jesus, og at nærkontakten med Gud blei større.


– Det er ein fin ting

Tuva Røssland og Tuva Hatteberg Olsen var blant ungdommane som møtte opp på tacokvelden. Tuva Røssland har konfirmert seg i år, og Tuva H. Olsen skal konfirmera seg til neste år. Tuva, som venter på å konfirmera seg, innrømmer at ho først ønskte å konfirmera seg fordi ho ønskjer seg bunad. Men incentivet har utvikla seg.

– Konfirmasjonen er ein fin ting. Du får eit større innblikk i Guds liv. Og det er eit steg inn i vaksenlivet, seier Olsen.

Ho fortel at ho ønskjer å halda tradisjonen ved like, sidan alle i familien har konfirmert seg, inkludert søsken og søskenbarn.

– Og det kjennest mest naturleg for meg å konfirmera meg i kyrkja. Eg blei døypt i Tysnes kyrkje, og der skal eg konfirmera meg, smiler ho.


Knyter band

Tuva Røssland, som konfirmerte seg i år, fortel at det var kjekkare enn ho først hadde sett for seg.

– Konfirmasjonsundervisninga er ikkje berre snakking, det er òg aktivitetar, seier ho.

– Eg trudde det skulle bli litt meir kjedeleg. Men du får delta på konfirmantleir, og så knyter du eit godt band med dei andre, held ho fram.


Sosialt

Joakim Christensen, Petter Andersland og Noah Aslaksen har meldt seg til konfirmasjonsundervisning, og hadde òg nokre tankar om det å skulle konfirmera seg i kyrkja til neste år.

– Me konfirmerer oss for å bli frelst, for å få pengar og kanskje eta litt kake òg, seier Noah.

Joakim og Petter hadde ikkje så mykje å seia til «Tysnes», men dei kunne stadfesta at tacokveld var sosialt, og at maten var god.BLEI INTERVJUA: Gjengen som konfirmerte seg i år, blei intervjua av sokneprest Marit I. Espedalen om det å konfirmera seg. Fleire svarte at det hjelpte dei til å komma nærare Gud.
BLEI INTERVJUA: Gjengen som konfirmerte seg i år, blei intervjua av sokneprest Marit I. Espedalen om det å konfirmera seg. Fleire svarte at det hjelpte dei til å komma nærare Gud.
GREIP MIKROFONEN: Éin av leikane på tacokvelden var «grip mikrofonen». John Antonio Andersland Kleppe (15) var den første til å gripa mikrofonen då han kjente igjen melodien som André Eide spelte.
GREIP MIKROFONEN: Éin av leikane på tacokvelden var «grip mikrofonen». John Antonio Andersland Kleppe (15) var den første til å gripa mikrofonen då han kjente igjen melodien som André Eide spelte.
SPORTY: Også trusopplærarane heiv seg med i leiken. Her greip Heidi Hollekim mikrofonen då ho kjente att songen «Tore Tang».
SPORTY: Også trusopplærarane heiv seg med i leiken. Her greip Heidi Hollekim mikrofonen då ho kjente att songen «Tore Tang».
SKAL KONFIRMERA SEG: Joakim Christensen, Petter Andersland og Noah Aslaksen har meldt seg til konfirmasjonsundervisning.
SKAL KONFIRMERA SEG: Joakim Christensen, Petter Andersland og Noah Aslaksen har meldt seg til konfirmasjonsundervisning.
ANNLEIS: Tacokveld i kyrkja har sokneråda planlagt for å inkludera ungdom meir i kyrkja, og opna kyrkja opp for meir enn berre gudstenester.
ANNLEIS: Tacokveld i kyrkja har sokneråda planlagt for å inkludera ungdom meir i kyrkja, og opna kyrkja opp for meir enn berre gudstenester.

Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.