TID FOR AKSJON: «Eg vonar bøsseberarane blir tekne godt imot», skriv ordføraren vår. (Foto: Kåre Martin Kleppe)
TID FOR AKSJON: «Eg vonar bøsseberarane blir tekne godt imot», skriv ordføraren vår. (Foto: Kåre Martin Kleppe)

Lesarbrev: God søndagstur

Publisert 19.10.2019 kl. 10.00.

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få inn så mykje som mogleg til TV-aksjonane som har vore gjennomført sidan 1974.

Årets TV-aksjon samlar inn pengar til organisasjonen CARE Norge. CARE Norge jobbar særskilt med kvinner sine rettigheitar, i land der det gjerne bare er menn som får delta i samfunnet. Det overordna målet er å gje kvinner moglegheita til å stå på eigne bein, og få bestemma over eigne liv.

Med midlane som vert samla inn i år, er det rekna at CARE kan nå ut og hjelpa minst 400.000 kvinner verda over, i nokre av verdas mest sårbare område. Det er dokumentert at dei kvinnene som får hjelp, også hjelper sine familiar. Difor er målet at gjennom dei 400.000 kvinnene CARE får direkte kontakt med, kan ein nå ut til totalt 1.500.000 menneske. Eg synest CARE seier det godt med uttalen: «I samfunn der halvparten av menneska vert hindra i år delta, mister ein halvparten av moglegheitene. Å løfta kvinnene har vist seg å vera den mest effektive måten å redusera fattigdom på».

Bidraga i år går til landa Mali, Rwanda, Niger, Myanmar, Den demokratiske republikken Kongo, Afghanistan, Burundi, Jordan og Palestina.

Eg vonar bøsseberarane blir tekne godt imot, og at me klarar å besøka alle husa rundt om i kommunen. Det er også mogleg for bedrifter, samt lag og organisasjonar, å gje eit bidrag. Det gjer ein veldig enkelt på www.giverstafetten.no.

Tusen takk for hjelpa, og god tur på søndag!


Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...