PODCAST-PRODUKSJON: Anders Bakke les, og Kolbjørn Tvedt er teknisk bidragsytar. (Foto privat)
PODCAST-PRODUKSJON: Anders Bakke les, og Kolbjørn Tvedt er teknisk bidragsytar. (Foto privat)

Har laga podcast om Jens Tvedt sine dikt

Kulturentusiastane Anders Bakke og Kolbjørn Tvedt er klare med eit nytt prosjekt. No har dei laga podcast om Jens Tvedt sine dikt.
Publisert 19.10.2019 kl. 15.00.

I 32 minutt kan du setja deg ned i godstolen og berre høyra etter.

– Ein podcast er som eit frittståande radioprogram, som ein kan høyra på nettet når ein vil og kor ein vil. Podcast er blitt veldig populært. Det er mange mediehus over heile verda som har slengt seg på denne nye tekniske måten å nå folk på, seier Anders Bakke.

Det var Anders som hadde idéen. Kolbjørn er med som teknisk bidragsytar og produsent. Handlinga føregår i studioet til Kolbjørn, som han har innreidd i bua si.


– Tenkt på lenge

– Ja, du kan vel seia at dette er noko eg har tenkt på lenge. Så kom eg på at poesi og diktlesing vil passa godt til ein podcast, seier Anders.

Fyrst tenkte han på å lesa eigne dikt, men kom til at det må koma seinare ein gong. Han ville heller starta ein podcast-serie med Jens Tvedt sine dikt og historia om livet hans. Kolbjørn likte idéen.

I helga var Anders heime på Tysnes, og då gjekk turen til Kolbjørn og bua hans. No er podcasten om Jens Tvedt klar.Kulturelt «slowfood»

– No håpar me at dette er noko som folk vil lytta til, seier Anders og Kolbjørn.

Anders brukar det «norske» ordet «kulturelt slowfood» om podcasten.

– Å setja seg ned i ro og mak og høyra på nokon som snakkar, er blitt populært, i staden for å høyra på ein reporter som snakkar seg i hel, seier Anders, med glimt i auga.

Og så peikar han på at 32 minutt ikkje er altfor lenge heller.

– Innimellom snakkar eg litt rundt desse dikta. Det er gode, filosofiske og samfunnskritiske dikt, samstundes som det er mykje humor i dei. Dei er presise, fyndige og kling godt. Ja, enkelte av dei sparkar godt ifrå, seier opplesar Anders.

Han karakteriserer dikta som lette å forstå. Dei er både rett fram og djupe.

Mange av dikta er prega av at dei er skrivne i ei tid der religion og kyrkja hadde ein sterk plass i lokalsamfunnet.


Styrar på krambua

Jens Tvedt (1901-1988) var i fleire år styrar på den eine av dei to krambuene ved Lundavågen. Innimellom diktlesinga fortel Anders i podcasten litt om livet til Jens Tvedt.

Tidlegare har dei to karane i lag med fleire andre også laga ein kabaret eller ein slags musikal som var bygd opp rundt Jens Tvedt sine tekstar, der nesten alle var tonesett. Den gongen var handlinga lagt nettopp til Jensabuo, som krambua gjekk for.

Anders, Kolbjørn og Asbjørn Tvedt deltok for kring ti år sidan på Søndagsakademiet i Tysnes der dei både spelte songar og las opp dikt om Jens Tvedt. Asbjørn fortalde om livet til Jens og Kolbjørn om måleria.

Anders og Kolbjørn gav i 2016 ut plate med tonesette dikt av Jens Tvedt.

Dikta på podcasten er i liten grad tonesett, og er ifølgje Anders Bakke ikkje så lett tilgjengeleg for folk.

– Målet med podcasten er å endra på det, seier Anders.


Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.