GJEKK SJØLV MED BØSSE: Ordførar Kåre Martin Kleppe var ein av over 50 bøsseberarar som samla inn pengar til Tv-aksjonen i går. Han var òg med på å telja opp i banken.
GJEKK SJØLV MED BØSSE: Ordførar Kåre Martin Kleppe var ein av over 50 bøsseberarar som samla inn pengar til Tv-aksjonen i går. Han var òg med på å telja opp i banken.

Litt for fint vêr

Tysnesingane har gjeve 151.234 kroner til TV-aksjonen.
Publisert 21.10.2019 kl. 11.39.

Dette er den førebelse summen, før tala er klare på kva som er samla inn frå skulane. Då TV-aksjonen gjekk føre seg i går, var det rett over 50 bøsseberarar i sving på Tysnes, med 57 bøsser. Pengane frå innsamlinga går i år til organisasjonen Care sitt arbeid med å styrkja rettane til kvinner i andre land. Sjølv om det endelege talet frå innsamlingsaksjonen ikkje er klart, kunne ordførar Kåre Martin Kleppe stadfesta at summen frå bøsseberinga har gått noko ned sidan i fjor.

– Beløpet som kom inn på bøsse var litt lågare i år enn tidlegare år. Det var fint vêr, og tilbakemeldingane frå dei som gjekk med bøsse er at det ikkje var så mange heime. Så me vil tru at det vil komma inn ein del meir via Vipps, seier Kleppe.

Dei som ikkje var heime, skal ha fått ein lapp anten på døra eller i postkassa om korleis dei kan gje eit bidrag.

Resultatet frå oppteljinga av bøssene i banken i går kveld er 92.934 kroner. Det var Kleppe som talde opp pengane frå dei 57 bøssene i lag med Kristine Eikevik Frugård og Torill Aase Drange.

– Frivilligsentralen har jobba godt med å få tak i lag og organisasjonar, og folk har stilt opp. Det verkar som det har gått veldig bra, seier Kleppe.GODE HJELPARAR: Kristine Eikevik Frugård og Torill Aase Drange frå Tysnes Sparebank hjelpte til med å telja opp.
GODE HJELPARAR: Kristine Eikevik Frugård og Torill Aase Drange frå Tysnes Sparebank hjelpte til med å telja opp.
LITT LÅGARE ENN I FJOR: Resultatet frå oppteljinga av bøssene i banken i går kveld er 92.934 kroner.
LITT LÅGARE ENN I FJOR: Resultatet frå oppteljinga av bøssene i banken i går kveld er 92.934 kroner.

Siste saker Gå til framsida

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Skuletime i flytenaustet

Også denne hausten har 6. klassingane i kommunen fått høyra og læra om alle tysnesingane som var mannskap og offiserar på amerikanske yachter (jåttar på tysnesdialekta) i perioden 1900-1940. I fleire år har 6. klassingane vore inviterte til omvising og «skuletime» i flytenaustet om jåttseglarane. Elevane syner interesse for denne viktige brikka i Tysnes si nyare soge. Dei får...